Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар по икономически изследвания в памет на Гари Бекер: "Човешкият капитал: теория и приложения" - 17.06.2014 (вторник), 18:30 ч., зала 420

   

04.06.2014

 


Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".


Петото издание на семинара отново е в памет на проф. Гари Бекер (02.12.1930–03.05.2014) и е на тема

ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ: ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Гари Бекер и теорията за човешкия капитал: Има ли пазарна възвращаемост от университетската диплома по света и у нас?
 • Несъответствия на пазара на труда в България: образование, търсене и предлагане на труд 2014-2028 г.


Семинарът ще се проведе на 17 юни (вторник) 2014 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО (flickr)

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Несъответствия на пазара на труда в България: образование, търсене и предлагане на труд 2014-2028" (pdf)


Представяне на:
• основни моменти в теорията на Бекер за човешкия капитал и възвращаемостта от образование;
• резултати от приложен научно-изследователски проект за прогнозиране несъответствията на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен хоризонт за нуждите на Министерство на труда и социалната политика;
• очаквана пазарна реализация на университетската диплома в различните икономически сектори и очакваните дефицити на квалификация в българската икономика.

1. Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, Стопански факултет, СУ
2. д-р Калоян Ганев, Стопански факултет, СУ
3. д-р Андрей Василев, БНБ
4. Любомир Димитров, ИИИ, БАН
5. Пенчо Михнев, ФМИ, СУ
6. Габриела Калибацева, Стопански факултет, СУ
7. Емилия Узунова, Стопански факултет, СУ


Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:

 

 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook

Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: