Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар по икономически изследвания: Лихвените проценти по кредитите в България: ролята на монетарните условия в еврозоната и влиянието на икономическата активност - 7 април 2015 г., 18,30 ч.

   

02.04.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Десетото издание на семинара е на тема

Лихвените проценти по кредитите в България: ролята на монетарните условия в еврозоната и влиянието на икономическата активност
Interest-Rates

Доклад ще изнесе г-н Михаил Михайлов, докторант към катедра Икономика

Семинарът ще се проведе на 7 април (вторник) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.


СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 417 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook


Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: