Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар по икономически изследвания - 2 юни 2015: "Ефекти от активна политика на пазара на труда в България"

   

26.05.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Четиринадесетото издание на семинара е на тема

 

Ефекти от активна политика на пазара на труда в България

 

/Основни резултати от проект на МТСП за разработване на модел и оценка на нетното въздействие на активната политика на пазара на труда върху социално-икономическото развитие в България за периода 2000-2011 г./

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (pdf)

 

Лекторите ще бъдат от основния екип на проекта:

доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, Ръководител екип

д-р Андрей Василев, ключов експерт

гл.ас. д-р Калоян Ганев, ключов експерт докторант

Иглика Василева, ключов експерт

Любомир Димитров, ключов експерт

 

Семинарът ще се проведе на 2 юни (вторник) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.


Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

Seminar-AktivniMerkiPazarTruda1

 

Seminar-AktivniMerkiPazarTruda2

 

 

СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook


Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: