Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар Machine Learning Algorithms Chepelare 2019, July 28 – August 3

   

09.07.2019

 

Семинар Machine Learning Algorithms Chepelare 2019, July 28 – August 3

 

Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

Факултет по икономически и социални науки „ПУ Паисий Хилендарски“

Ще се проведе семинар за магистранти, докторанти и млади учени в областта на анализ на големи данни .

 

ПРОГРАМА

 

Data Science Training 2019
28 July 2019 Sunday Arrival
Morning session 9:00 – 12:00 Afternoon session 13:00 – 15:00

Monday, 29

July 2019

Big Data Classification (лектор ИКАП България ЕАД)

Entrepreneurship and innovation

 

Tuesday, 30

July 2019

Machine Learning Algorithms inside (лектор AMAZON (USA))

Data analytics Applications in Economics and use cases in Economics

 

Wednesday,

31 July 2018

Non-linear predictions and kernels Use cases of data analytics in social media marketing

Thursday, 1

August 2019

Support vector machines and kernel optimization. Modifications

Workshop and use cases on digital marketing / Model selection and combining classifiers / Cultural tour in

the area

Friday, 2

August 2019

Selected topics in forecasting and classification. Workshop and presentation of intermediate results from the summerschool developments / Cultural tour in the area
Saturday, 3August 2019 Departure

 

Такса участие в семинара 50 евро (колеги, докторанти, магистранти от Факултета 50 лева). Продължителността на участието в обучението е въпрос на личен избор.

 

Забалежка. Договорена е специална оферта за участниците до 45 лв на човек на ден за храна и нощувка.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ

Проф. Иван Иванов , СУ „Св. Кл. Охридски“ i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

Доц. Станимир Кабаиванов, ПУ „ПУ Паисий Хилендарски“ stanimir.kabaivanov@gmail.com

 

Допълнителна информация и ЗАЯВКИ за участие на посочените електронни адреси.