Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Разпределение за държавен изпит по „Стопанско управление“ – бакалаври, специалност „Стопанско управление“

   

15.07.2022

 

Държавен изпит по „Стопанско управление“ – бакалаври, специалност „Стопанско управление“

19.07.2022 г., 09:00 ч.

 

ВНИМАНИЕ!

Не е задължително, но ще Ви бъдем благодарни, ако по време на изпита носите предпазни маски!

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Носете документ за самоличност и студентска книжка!

Ще си получите обратно студентските книжки при съобщаването на оценките.

Книжката се получава само лично. Неявилите се по време на връчването ще могат да си получат книжките от инспекторите.

На страницата за Държавен изпит в студентската книжка нанесете необходимата информация:

Държавен изпит по стопанско управление, дата – 19 юли 2022, председател на комисията – доц. Ведър

Оценките ще бъдат съобщени в деня на изпита (след 16 часа) или на следващия ден (зависи от времето, необходимо за проверка).

Часът и мястото ще бъдат обявени по време на самия изпит.

 

Първа част на изпита: Начало 09:00 ч. (закъснели не се допускат)

Местата в залите се заемат от 08:45 до 08:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на първата част от изпита

Втора част на изпита: Начало 11:00 ч. (закъснели не се допускат)

Местата в залите се заемат от 10:45 до 10:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на изпита

Край на изпита: 12:15 ч.

 

Разпределение по зали:

 

Зала 200

фак. №:

 1. 6342
 2. 700869
 3. 701003
 4. 701011
 5. 701014
 6. 701025
 7. 701034
 8. 701043
 9. 701048
 10. 701088
 11. 701091
 12. 701100
 13. 701101
 14. 701102
 15. 701103
 16. 701104
 17. 701105
 18. 701106
 19. 701107
 20. 701108

Квестори:
доц. Иван Ангелов
д-р Рая Каназирева

 

Зала 300

фак. №

 1. 701109
 2. 701110
 3. 701112
 4. 701113
 5. 701116
 6. 701117
 7. 701118
 8. 701120
 9. 701121
 10. 701122
 11. 701123
 12. 701125
 13. 701126
 14. 701128
 15. 701131
 16. 701132
 17. 701134
 18. 701135
 19. 701138
 20. 701139
 21. 701141
 22. 701143
 23. 701144
 24. 701145
 25. 701146

Квестори:
ас. Ирена Младенова
Силвия Тонева
Ина Петрова

 

Зала 400

фак. №

 1. 701147
 2. 701148
 3. 701149
 4. 701150
 5. 701151
 6. 701152
 7. 701154
 8. 701156
 9. 701157
 10. 701160
 11. 701161
 12. 701163
 13. 701165
 14. 701167
 15. 701168
 16. 701169
 17. 701173
 18. 701175
 19. 701176
 20. 701177
 21. 701178
 22. 701180
 23. 701181
 24. 701182
 25. 701183
 26. 701204
 27. 701263
 28. 701264
 29. 701265
 30. 701266
 31. 701267
 32. 825179
 33. 825218
 34. 825220
 35. 825221

Квестори:
доц. Иванка Михайлова
ас. Алексей Потебня
Райна Пехливанска
Зорница Стефанова

 

Желаем ви успех!

3BGEN