Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на учебната 2022/2023 година

   

16.09.2022

 

Обучението през зимния семестър на учебната 2022/2023 година ще се провежда изцяло присъствено.

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

 

MАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.8 ИКОНОМИКА - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

МП Аутсорсинг проекти и компании
МП Бизнес икономика
МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси - 2 семестъра
МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси - 4 семестъра
МП Икономика и право
МП Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език
МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език - 3 семестъра
МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език - 4 семестъра
МП Счетоводство и одит - 3 семестъра, 1 курс
МП Счетоводство и одит - 3 семестъра, 2 курс
МП Счетоводство и одит - 4 семестъра, 1 курс
МП Счетоводство и одит - 4 семестъра, 2 курс, прием от зимен семестър
МП Счетоводство и одит - 4 семестъра, 2 курс, прием от летен семестър
МП Финанси и банково дело, 1 курс
МП Финанси и банково дело, 2 курс
МП Финанси и инвестиции, 2 курс
МП Финанси, инвестиции и финтех - 3 семестъра, 1 курс
МП Финанси, инвестиции и финтех - 3 семестъра, 2 курс
МП Финанси, инвестиции и финтех - 4 семестъра, 1 курс, зимен прием
МП Финанси, инвестиции и финтех - 4 семестъра, 2 курс, зимен прием
МП Финанси, инвестиции и финтех - 4 семестъра, 2 курс, летен прием
МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни, 1 курс
МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни, 2 курс

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.8 ИКОНОМИКА - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МП Енергийни пазари и услуги
МП Икономика и управление на публични ресурси
МП Икономика и финанси
МП Митнически и данъчен контрол
МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите
МП Фасилити мениджмънт

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

МП Бизнес администрация
МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси
МП Бизнес администрация - стратегическо управление
МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси с обучение на английски език - 2 семестъра
МП Бизнес администрация - стратегическо управление с обучение на английски език - 2 семестъра
МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси с обучение на английски език - 4 семестъра и МП Бизнес администрация - стратегическо управление с обучение на английски език - 4 семестъра
МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор
МП Дигитален маркетинг
МП Управленски информационни системи с обучение на английски език - 3 и 4 семестъра

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МП Бизнес администрация - управление и предприемачество
МП Дигитален мениджмънт в туризма
МП Иновации и дигитална транформация на агробизнеса
МП Отговорно и устойчиво управление

3BGEN