Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публикуван бе Климатичният план на Софийския университет

   

31.01.2022

 

Публикуван бе „План на Софийския университет за работа по опазването на околната среда и намаляването на последиците от климатичните промени, обвързани с постигане на висока ресурсна и енергийна ефективност“. Планът е съобразен с институционалните европейските ценности и стандарти и принципите на устойчивото развитие, екологичните институционални стандарти и системите за управление на околната среда ISO 14001.

The-UN-17-Sustainable-Development-Goals-SDGs-implemented-by-all-the-worlds-countries

Той залага основите на поетапно развитие на високи стандарти, съобразени със световните в областта цели и стандарти на устойчиво развитие. Климатичният план е насочен към изграждането на комплексна Стратегия на Университета за устойчиво развитие, като е съобразен и включва реалистични и изпълними мерки-дейности за напредък по изпълнението на 17-те Глобални цели на ООН за устойчиво развитие.

Планът е изготвен от работна група в състав: проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав, проф. Яна Топалова, Биологически факултет, проф. Майя Стойнева, Биологически факултет, проф. Росен Цонев, Биологически факултет, доц. Венцеслав Делов, Биологически факултет, доц. Елисавета Пенева, Физически факултет, доц. Стелиян Димитров, Геолого-географски факултет, гл. ас. Атанас Грозданов, Биологически факултет, Мария Гурева, сектор „Кариерно развитие“, с участието на гл. ас. д-р Марина Стефанова, ръководител на МП „Отговорно и устойчиво управление“ и декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

Климатичният план на СУ е достъпен тук .