Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведе се публична защита на дисертация, изготвена в рамките на първата финансирана от индустрията докторска програма в Стопанския факултет

   

15.09.2022

 

На 14 септември се проведе публичната защита на дисертация, изготвена в рамките на първата финансирана от индустрията докторска програма в Стопански факултет (Industry-funded PhD). Докторант Глория Христова с научен ръководител доц. д-р Боряна Богданова успешно защити своята дисертация на тема „Автоматизирана система за анализ на онлайн комуникация с клиенти чрез машинно самообучение и обработка на естествен език – структура, изграждане и бизнес приложения“.

IMG_0837

Industry-funded PhD програмата има за цел да предложи работа върху реални бизнес казуси и трудов договор в допълнение към държавната докторантска стипендия. Дисертацията на Глория е с фокус върху аналитичните изследвания върху данни (data science) и приложенията им с цел разрешаване на актуални бизнес проблеми.

IMG_0840

По време на своята докторантура Глория получи възможност да работи върху реални казуси, съчетавайки теоретични знания с практически опит на място в компанията.