Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. Ваня Иванова се присъединява към екипа на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет

   

12.10.2022

 

След успешно издържан конкурс, проф. д-р Ваня Иванова се присъединява към екипа на катедра „Икономика“ от началото на академичната 2022/2023 година.

Проф. д-р Ваня Иванова е магистър по европейски науки от Университета Нанси, Франция, и е защитила дисертация на тема „Същност и особености на изграждането на европейския монетарен съюз“. От 2009 г. проф. Иванова успешно се включва като лектор на различни курсове във френската програма по Икономика и финанси и Стопанско управление в Стопанския факултет. Нейният богат опит включва преподаване на микроикономика, макроикономика, международна икономика, международни финанси, икономически политики за устойчиво развитие и икономическа и финансова система на ЕС на български и френски език и в други университети в страната.

Untitled design

Проф. д-р Ваня Иванова има множество специализации в чужбина, пряко свързани с надграждане на компетенциите за преподавателска и научноизследователска дейност. Освен административен опит в структурите на УНСС, където е била заместник-декан, проф. Иванова е участвала в научноизследователски и приложни проекти по линия на европейско и национално финансиране на различни позиции.

В последните години се вижда засиленият интерес на проф. д-р Ваня Иванова към актуалните въпроси на икономическото развитие, свързани с кръговата икономика и устойчивостта. Автор е на над 80 публикации, които включват монографии и глави от книги, научни студии, стадии и доклади, учебници и учебни помагала на български, английски и френски език в реферирани издания в страната и чужбина.