Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. д-р Георги Менгов от Стопанския факултет беше модератор на икономическата сесия в Лятното докторантско училище на проекта ДокЦент и European University Institute

   

26.06.2019

 

 

Проектът Докторантски център "Св. Климент Охридски" (ДокЦент), BG05М2ОР001-2.009.0013, съвместно с Европейския университетски институт, Флоренция (EUI), организира лятно докторантско училище „Изследователски методи в хуманитарните и социалните науки“ в периода 24-27 юни 2019 г.

 

1

 

 

Лятното докторантско училище е отворено за докторанти в областта на социални науки, политически науки, история, право и др. от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от други университети и институти в страната. На участниците в лятното училище ще бъдат издадени сертификати и присъдени кредити.

 

2

 

Проф. д-р Георги Менгов от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше модератор на сесията „Research Methods in International Economics“.

 

В секцията взеха участие и други представители на Стопанския факултет—проф. д-р Албена Вуцова, доц. д-р Соня Георгиева и ас. д-р Иван Ангелов, както и докторанти.