Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Прием на документи за предварителните изпити за магистърските програми на Стопанския факултет - уч. 2014/2015 г.

   

12.06.2014

 

ПРИЕМ МАГИСТРИ 2014

 

СПРАВОЧНИК МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2014/2015 (pdf)

 

Указания за кампанията по прием на студенти в ОКС "Магистър" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" за учебната година 2014/2015 (doc)

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ:

3 - 9 ЮЛИ 2014 г., 9-12, 13:30-17:30, СТАЯ 413

 

Заявление за явяване на предварителни изпити - за икономисти (doc)

Заявление за явяване на предварителни изпити - за неикономисти (doc)

Заявление за явяване на предварителни изпити - за професионални бакалаври (doc)

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ПО ИКОНОМИКА

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома по Икономика или Стопанско управление ("специалисти"):

Изпит по ИКОНОМИКА (за следните магистърски програми: Приложна икономика; Финанси и банково дело; Счетоводство и контрол; Статистика, иконометрия и актюерство; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

  • ПИСМЕН ИЗПИТ – 11.07.2014 – 9.00 часа, блок 3, Стопански факултет, зала 400
  • УСТЕН ИЗПИТ – 11.07.2014 – 10.00 часа, зала 400.

 

За кандидат-магистри с друга бакалавърска диплома (нестопанска специалност) ("неспециалисти"):

Изпит по ИКОНОМИКА (за следните магистърски програми: Приложна икономика; Статистика, иконометрия и актюерство; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

  • ПИСМЕН ИЗПИТ – 10.07.2014 – 18.00 часа, блок 3, Стопански факултет, зала 400
  • УСТЕН ИЗПИТ – 10.07.2014 – 19.30 часа, зала 400.

 

За кандидат-магистри с диплома за професионален бакалавър по Икономика или Стопанско управление

Изпит по ИКОНОМИКА (за следните магистърски програми: Приложна икономика; Статистика, иконометрия и актюерство; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

  • ПИСМЕН ИЗПИТ – 10.07.2014 – 16.00 часа, блок 3, Стопански факултет, зала 400
  • УСТЕН ИЗПИТ – 10.07.2014 – 17.30 часа, Стопански факултет, зала 400.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

14 юли 2014 г. (понеделник)

  • 13 часа – предварителен писмен изпит за специалисти - Стопански факултет, зала 400;
  • 17:30 часа – предварителен устен изпит за специалисти - Стопански факултет, зала 400.

14 юли 2014 г. (понеделник)

  • 15 часа – предварителен писмен изпит за неспециалисти (и професионални бакалаври) - Стопански факултет, зала 400;
  • 18:30 часа – предварителен устен изпит за неспециалисти (и професионални бакалаври)- Стопански факултет, зала 400.

 

 

РЕДОВНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ПО ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ УЧ. 2014/2015 Г.