Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Покана за участие в Национална конференция „Гражданското образование днес – постижения и предизвикателства“, 18-19 март

   

24.01.2022 г.

 

Националната конференция „Гражданското образование днес – постижения и предизвикателства“ ще се проведе онлайн на 18 и 19 март 2022 г. Предвидени са различни форми на участие: доклад, съобщение в рамките на кръгла маса, споделяне на опит и добри практики под формата на кратко съобщение, постер, видеозапис или подкаст, участие с изказване в дискусия върху докладите или кръгла маса. Заявките за участие, както и кратко описание на начина и формата на участие (до 200 думи) се изпращат най-късно до 21 февруари 2022 г. чрез регистрационния онлайн формуляр, достъпен тук.

Schools Accepting Civic Education In Place of Other Subjects

Авторите на одобрените заявки за участие ще получат потвърждение от организаторите до 25 февруари. Подборът се осъществява в зависимост от това дали представените теми на доклади и предложения за съобщения и изказвания се отнасят към следните тематични полета:

 • Смисъл и цели на гражданското образование в България.
 • Модели на гражданско образование.
 • Гражданското образование и образователните политики на държавата.
 • Гражданското участие в публичните политики.
 • Формиране на демократична култура и граждански компетентности.
 • Гражданско образование, обществена промяна и устойчиво развитие.
 • Подготовка на учители по гражданско образование.
 • Насърчаване на гражданското действие чрез ученическото самоуправление и демократизацията на училищната среда.
 • Гражданското образование в университетите.
 • Училищното и неформалното образование – споделеност на опита и взаимодействие.
 • Обучение в дигитално гражданство.
 • Медии и гражданска култура.

 

Предвижда се издаването на сборник с материалите от конференцията след нейното осъществяване като изискванията за публикациите ще бъдат обявени на по-късен етап. Участието в конференцията е без такса.

 

За контакт:

Даниел Александров, e-mail: civiceducationconference@gmail.com

 

Повече информация можете да намерите на сайта на конференцията.