Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Покана за участие в курс по социално предприемачество

   

29.08.2022

 

Скъпи студенти,

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курс по социално предприемачество, където студентски екипи създават идеи и разработват модели за социални предприятия. Социалното предприемачество включва изграждането на нови организации, които предлагат мащабируеми решения за социални и екологични предизвикателства. Социалното предприятие може да бъде или с печалба, или с нестопанска цел, но ключова е амбицията за справяне с обществените проблеми в мащаб.

Покана за участие в курс по социално предприемачество

Студентите от Колежа БАРД ще участват в класове от Бангладеш, Палестина, Киргизстан, Тайван, България, САЩ, Китай и Литва чрез комбинация от синхронно онлайн обучение и лаборатории. Курсът ще завърши с shark tank за устойчивост между отбори от различните университети, като отборите победители ще се състезават в годишното състезание Disrupt to Sustain на Bard през декември. Практиката на социалното предприемачество изследва пълния набор от либерално обучение: критичен анализ, убедително писане, устна комуникация, количествени разсъждения, дизайнерско мислене и групова социална динамика.

Курсът ще включва лекции и дискусии, фокусирани върху социални въпроси, свързани с предприемачеството: двигатели на промяната, от декарбонизация към AI; прекъсване на връзката между растежа и производителността; градски базирани иновационни екосистеми; социални пречки пред поемането на риск; работа в мултидисциплинарни екипи; език, власт, раса и полова динамика в предприемачеството; деконструиране на архетипите на предприемачеството.

Курсът стартира в началото на октомври (3 октомври-12 декември) и ще се проведе изцяло на английски език. Сертификационната програма се провежда с подкрепата на МП „Отговорно и устойчиво управление“.

Участието е безплатно, след проведен конкурс.

 

Кандидатури се приемат не по-късно от 26 септември.

В пилотното издание на курса ще се включат 15 участници, които ще бъдат подбрани на конкурсен принцип. Тяхната оценка ще бъде осъществена въз основа на данните от формуляра за кандидатстване.

 

Критерии за подбор:

  • Лична мотивация за завършване на курса
  • Готовност за работа върху собствена (социална или бизнес) предприемаческа идея
  • Зрялост на предприемаческата идея
  • Свободно ползване на английски език

 

Разписание на курса: 3 часа/ седмично – 1,5 часа онлайн в глобална класна стая и 1,5 часа присъствено в сградата на Стопанския факултет.

Кредити: 3 (за студентите в МП „Отговорно и устойчиво управление“).