Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Покана за информационна среща по проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“"

   

01.07.2013

 

ПОКАНА

 

Какво?

Информационна среща

 

Поводът
Започва изпълнението на проекта „СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕПРЕКЪСНАТА АДАПТАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ КЪМ РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ““. Проектът се финансира по оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 3.1.07 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

 

Кога / къде?
4 юли (четвъртък) от 17,00 часа в Конферентната зала (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, северно крило, етаж 2)

 

Кой кани?
Екипът по управление на проекта

 

И още…
След информационната среща – коктейл.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

Информация за проекта

 

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изпълнява проекта „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски““. Проектът се финансира по оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 3.1.07 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

 

Партньори по проекта са следните организации:

 • Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • УниКредит Булбанк АД
 • ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД
 • ТехноЛогика ЕАД
 • КАРГО-ПАРТНЕР ЕООД
 • Сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет

 

Чрез проекта се създава и институционализира устойчива мрежа за сътрудничество между Стопанския факултет и водещи (бизнес) организации с цел постоянно адаптиране на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда. Желаният резултат е по-добро качество на обучението по икономика и стопанско управление чрез реални ангажименти на бизнеса към образованието и на образованието към бизнеса.

 

В рамките на проекта се осъществяват следните дейности:

 • Взаимоотношенията между ръководството на Стопанския факултет и ръководствата на организациите партньори се институционализират чрез дългосрочно рамково споразумение.
 • Анализ на търсените специалности и компетенции на пазара на труда за специалисти по икономика и стопанско управление в България (сектори финанси и банки, ИТ, логистика).
 • Представително проучване сред настоящи и завършили студенти относно търсените компетенции на пазара на труда (сектори финанси и банки, ИТ, логистика) за специалисти по икономика и стопанско управление; степен на съответствие с изучаваните дисциплини и учебното съдържание.
 • Организират се четири тематични семинара с участието на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета; основен фокус: какво трябва да се промени в учебните планове и програми на Стопанския факултет въз основа на идентифицираните нужди от компетентности за специалисти по икономика и стопанско управление? Акцент: подобряване на методиката на преподаване.
 • Част от учебните програми се променят в съответствие със съгласуваните препоръки и се тестват в реална среда; бизнес партньорите се ангажират и участват активно в учебния процес - те подпомагат обучението както с пряко участие (преподаване) и предоставяне на казуси от реалната практика, така също с осигуряване на посещения и краткосрочни стажове на студенти в организациите партньори.
 • Модернизират се дидактическите технологии; създават се по-добри условия за интерактивно преподаване / учене.

 

Проектът е на стойност 219 706,35 лева и ще продължи 18 месеца (май 2013 – ноември 2014). Ръководител на проекта e профeсор д.с.н. Цветан Давидков.