Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Пета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ на Стопанския факултет и сп. „Ютилитис“

   

08.09.2022

 

Успешно приключи петата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, проведена съвместно от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ на 30-31 август 2022 г. Школата се проведе присъствено в Стопанския факултет и в нея се включиха 35 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании.

Събитието беше подкрепено от спонсорите AES България, Българска независима енергийна борса, КонтурГлобал Марица Изток 3, Национална електрическа компания, ТоталЕнерджис ЕП България и Овергаз.

В откриването на лятната школа участваха доц. д-р Атанас Георгиев, ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и Константин Константинов, изпълнителен директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. В своите приветствия те отбелязаха необходимостта от практически обучения за младите експерти в сектора. Доц. Георгиев представи и магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, която набира кандидати за новия си випуск до втората половина на м. септември всяка година. Лятната школа е една от инициативите, които надграждат над положителния опит на магистърската програма в Стопанския факултет на СУ в нейната 17-годишна история.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на мениджмънта в енергийния отрасъл. Допълнително, чрез висока интерактивност целим обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори. Участниците, успешно завършили лятната школа, получиха сертификати от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-k734rBu3b0KBW6Ia

Лектори в тазгодишното издание бяха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет и главен редактор на сп. „Ютилитис“
 • Ив Лю Стънф, управител на ТоталЕнерджис EP България;
 • Иван Цанков, изпълнителен директор, AES България;
 • инж. д-р Ивайло Найденов, изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК);
 • Константин Константинов, изпълнителен директор, Българска независима енергийна борса (IBEX);
 • Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на енергия в България (АТЕБ);
 • Любен Маринов, изпълнителен директор, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД;
 • Мартин Георгиев, изпълнителен директор, Национална електрическа компания (НЕК);
 • Мирослав Ризов, инженер Релейни защити и Автоматизация в „Шнайдер Електрик България“;
 • Никола Газдов, председател на УС, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ);
 • адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник, Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“;
 • адв. Павлин Стоянов, Право – Енергетика и технологии, Visiaw;
 • Тодор Матев, Ръководител „Проекти и методология“, „Електрохолд Продажби“.

Участниците в петата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ се запознаха с темите за борсовата търговия с електроенергия, електроенергийния пазар, предизвикателствата в управлението на проекти за нови ядрени мощности, европейската енергийна политика, процесите по лицензиране в енергетиката, добрите практики при изграждане на ВЕИ-проекти и др.

Въпросите, които бяха най-често задавани от участниците, бяха свързани с предизвикателствата на енергийния преход, екстремно високите цени на енергийните ресурси, детайлите при осъществяването на инвестиционни проекти за различни енергийни мощности, прогнозите и сценариите за развитие на националната и европейската енергетика, политиките и регулациите и др.

Всички студенти имаха възможност да участват безплатно в школата благодарение на компаниите, подкрепили инициативата. Специално от НЕК ЕАД бяха предоставени и 3 годишни абонамента за сп. „Ютилитис“ за участници в школата.

imgonline-com-ua-CompressToSize-2uiqRqWogc6np

През есента на 2022 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще приеме за 18-и път студенти в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ (ЕПУ). Програмата се предлага само в задочна форма на обучение и е с продължителност от 2 семестъра както за икономисти, така и за неикономисти. Стопанският факултет на СУ предлага успешно тази и други програми (като „Фасилити мениджмънт“, „Отговорно и устойчиво управление“ и др.) за работещи специалисти и мениджъри в сферата на енергетиката, ютилити услугите, устойчивото развитие и др. До момента програмата ЕПУ има над 350 дипломанти, реализирани почти 100% в енергийните и ютилити отрасли.

Магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” към катедра „Икономика и управление по отрасли” се осъществява с активното съдействие и подкрепа на енергийните, инфраструктурни и ютилити компании в България. През целия период на развитие на програмата, от 2005 г. до днес, бяха привлечени редица изявени секторни експерти и опитни мениджъри, които да споделят със студентите теоретични и практически занятия. В програмата на специалността са поканени за участие и гост-лектори от водещи европейски енергийни центрове и ютилити компании. Проведени са и редица съвместни инициативи с водещи компании и институции като гост-лекции на Европейската инвестиционна банка, ад-хок курсове на френската енергийна компания TOTAL Energies, следдипломни квалификации със сп. „Ютилитис“ и др.

Срокове за финалния етап на кандидатстване: от 19 до 27 септември 2022 г.

За кандидатстване и повече информация: https://bit.ly/energy-markets

Директор на програмата: доц. д-р Атанас Георгиев – ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

Координатор на програмата: гл.ас. д-р Мария Трифонова – mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg