Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Партньорство на Стопанския факултет с един от световните лидери в областта на бизнес аналитиката - SAS

   

04.05.2016

 

Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски модерира панелната дискусия в рамките на организираното от SAS Analytics събитие на 22 април 2016 г., посветено на бизнес аналитиката. С представители на компаниите "Армеец", Банка ДСК, Analytics Bulgaria, Printec и SAS бяха обсъдени стратегиите и мерките на компаниите в условията на ускорена конкуренция в използването възможностите на обработката на големи масиви от данни.

Анонсирано бе сътрудничеството на SAS - Гърция, Кипър и България със Стопанския факултет и бе подчертана пионерската роля на факултета за запълването на разрива между повишеното търсене и недостатъчното предлагане на квалифицирани специалисти в областта с разкриването на две нови магистърски програми от есента на 2016 г. - "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)" и "Приложна иконометрия и икономическо моделиране - на английски език".