Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нова бакалавърска програма на английски език в Стопанския факултет от тази есен: „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“

   

18.06.2019

 

От есента на 2019 г. в Стопанския факултет стартира нова бакалавърска програма „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ на английски език (Accounting, Finance and Digital Applications).

 

Стопански факултет

 

ICAEW1

Специалността “Счетоводство, финанси и дигитални приложения” предлага международно признат сертификат: Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"

 

 

logo2

В програмата ще се използва
и методът
Color Accounting
Повече информация:
www.coloraccounting.com

 

ICAEW - Summary of ACA Credits 2019 (pdf)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ПРОГРАМАТА ОТ УЧ. 2019/2020 Г.

 

Програмата подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и неправителствения сектор.

 

Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема и свободно избираема подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия.

 

Дисциплините, включени в учебния план на бакалавърската програма, се преподават на английски език. Съдържанието и структурата на обучението по Счетоводство, Финанси и дигиталните приложения е съобразено с добрите академични практики (Европа, САЩ и България) и традициите на обучението в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др.