Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Научен семинар за всички докторанти на Стопанския факултет - 7 и 8 март, 16-18 ч., зала 417

   

25.02.2016

 

Уважаеми докторанти,

 

На 7 и 8 март, от 16 до 18 ч. в зала 417 ще се проведе семинар за докторантите на Стопанския факултет.

Семинарът ще бъде воден от проф. д-р Хенрик Еберт от Университета за приложни науки – Анхалт, Германия съвместно с:

проф. д.ик.н. Георги Чобанов

доц. д-р Боян Ломев

доц. д-р Десислава Йорданова

доц. д-р Георги Менгов

доц. д-р Мирослава Христова

 

Целта на семинара е всички докторанти да представят изследователските си идеи и напредъка по дисертациите си, за да получат обратна връзка и да обсъдят потенциални методологични и съдържателни проблеми.

Работният език на семинара ще бъде английският.

 

Призовавам докторантите от всички катедри на Стопанския факултет да вземат активно участие в този семинар, тъй като той е част от новоприетите задължителни изисквания за успешно приключване на подготовката на дисертационен труд.

 

Указание от проф. Егберт за протичането на презентациите: The participants should present their research or research idea as follows: Problem they address, research question derived from the problem, hypothesis, and appled empirical methods. Participants are encouraged to present the state of the research with 20 minutes. In order to receive advice, it would be helpful if participants formulate problems that they face in their research.

 

София, 25.02.2016 г.

Доц. д-р Боян Ломев,
Зам.-декан по научната и административната дейност

 

DoctoralWorkshop