Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Над 20 студенти преминаха успешно курса „Наука за данните в бизнеса и финанси“, разработен в партньорство със Schwarz IT България

   

23.05.2023

 

Студентите от магистърската програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ успешно завършиха курса „Наука за данните в бизнеса и финанси“, който бе разработен в партньорство със Schwarz IT България. Този курс предлага възможност за подготовка на специалисти в областта на изкуствения интелект, които са готови да отговорят на предизвикателствата на бизнеса и да приложат технологични решения.

master's program Artificial Intelligence for Business and Finance-min

Програмата се провежда за втора година, а в лекторския екип участваха специалистите от Data & AI отдела на компанията Александра Ангелова, Data Engineer, д-р Димитър Иванов, Data Scientist и Слав Йолов, Data Scientist. Над двадесет студенти преминаха успешно курса, в който бяха представени следните теми:

Александра Ангелова представи „Платформи за обработка на големи масиви от данни“ – лекцията даде отговор на въпросите какво представлява една платформа за обработка на големи данни и на какви критерии отговаря тя, какво включва работата на платформения инженер. Разгледани са добри практики в софтуерното разработване в бизнес среда като използването на софтуерни хранилища (GitHub) и на системи за „непрекъсната интеграция/непрекъсната доставка“ (CI/CD) на софтуера. Лекциите включваха и практическа част, в която чрез Google Colab бе представен Spark – един от най-широко използваните инструменти за обработка на големи масиви от данни в бизнеса.

„Introduction to Causal Inference“ – причинно-следственото анализ включва набор от нови техники, които позволяват да отговорим на причинно-следствени въпроси чрез данни от наблюдения. Димитър Иванов направи въведение в областта с особен фокус върху структурните причинно-следствени модели. Обясни на практика как да създават, тестват и използват причинно-следствени модели и показа приложение, използващо набора от данни на Palmer Penguins.

Слав Йолов представи казус, разработен за курса „Наука за данните в бизнеса и финанси “ под ръководството на Пенчо Добрев, който е начело на с Data & AI екипа на Schwarz IT България. Лекторът запозна студентите с реален бизнес проблем, чието решение изисква интегрирано приложение на подходящо избрани аналитични техники за обработка и моделиране на големи масиви от данни. След представянето на казуса студентите формираха отбори и до края на семестъра ще работят по изготвяне на иновативни решения под ръководството на доц. д-р Боряна Богданова и Слав Йолов. Целта е да се създаде прототип на решение, което препоръчва закупуване на допълнителни артикули, базирано на предходното поведение на клиентите на „Кауфланд“ (Recommendation Engine). Всички отбори ще имат възможност да представят постигнатите резултати пред екипа на Schwarz IT България в края на летния семестър.

Програмата на курса развива знанията на студентите, като им предлага съвременни казуси, международен опит, последните технологии в сектора и актуална информация.

Schwarz IT България е основен партньор на програмата. Компанията подпомага изграждането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект, осигурява модерни условия за провеждане на интерактивно и модерно обучение и участва в учебния процес с гост-лектори.