Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / МП „Отговорно и устойчиво управление“ подготвя специалисти да ръководят биоикономиката

   

16.09.2022

 

По време на заключителната конференция на тема „Насърчаване на образованието, обучението и уменията в биоикономиката“, която се проведе в Брюксел на 15 септември, д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“, беше поканена да вземе участие в пленарна сесия IV „Обучение по предприемачество за биоикономиката“ и да сподели наученото от добрите практики на обучението по предприемачество във висшето образование по биоикономика.

Срещата беше част от 2-годишното проучване на настоящите и бъдещите (2030 г. и 2050 г.) нужди от професионални профили и умения, обединявайки усилията за количествена и качествена прогноза на необходимите кадри, която включва експертни оценки за бъдещето на биоикономика, проведено от Deloitte, Empirica и Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB (FGB), с мандат от Генерална дирекция за изследвания и иновации (DG RTD) на Европейската комисия.

306757183_436930591624689_7253180299254671398_n

Тази оценка се сравнява с текущото предоставяне на образованието и обучението в биоикономиката на три нива: висше образование, професионално образование и обучение и обучение по предприемачество. Това сравнение подчертава ключови неудовлетворени нужди от обучение, които трябва да бъдат адресирани, за да се реализират възможностите, които биоикономиката може да предостави в бъдеще.

Окончателният доклад от проучването „Насърчаване на образованието, обучението и уменията в биоикономиката“ включва най-добрите европейски практики в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение и обучението по предприемачество, а магистърската програма на Стопанския факултет – МП „Отговорно и устойчиво управление“ – беше представена като най-добра европейска практика, дефинирана като правителствено предприемачество. Беше подчертано, че образованието е в съответствие с програмата на ООН за постигане на целите за устойчиво развитие, както и с Европейската зелена сделка. Тя има за цел да обучи нов тип специалисти по устойчиво развитие на бизнеса и корпоративна социална отговорност както за публичния, така и за частния сектор. Това е единствената образователна програма от бизнес факултет, включена в проучването, което обхваща 10 страни в Европа (Белгия, България, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Холандия, Словакия и Испания).

imgonline-com-ua-CompressToSize-GhTeHF9kkzoeWstP

Проучването също така включва препоръки за всяко от образователните нива за справяне с тези нужди от умения, включително моделни учебни програми, които се основават на казуси от добри практики. Тези препоръки обхващат както съдържанието на моделните учебни програми, така и подходите за разработване и актуализиране на програми, за да отговорят на променящите се нужди на биоикономиката.

В заключителните си бележки г-н Адриан Лейп от Генерална дирекция „Изследвания и технологии“ на Европейската комисия обобщи, че „Трябва да превърнем биоикономиката от нишова в обичайна икономика, защото тя е едновременно фактор за постигане на целите на Европейската зелена сделка, но и също крайната точка на нашата трансформация“.

 

Повече информация за проучването и помощни материали можете да намерите тук:

Накратко за политиката:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7a3790-330c-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-266382205

 

Окончателен доклад:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a5f6dd4-3312-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-266382552

 

Factsheets:

Висше образование

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/82c681fc-2fef-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-265943753

 

Професионално образование и обучение

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8898756d-2ff1-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-265943548

 

Обучение по предприемачество

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e98d595a-2fee-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search