Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие в Стопанския факултет

   

17.11.2022

 

В рамките на инициативите за отбелязването на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“, в сътрудничество с Университета Рединг, Обединено кралство, и с финансовата подкрепа по проект ScholarNet, на 23 и 24 ноември 2022 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се организира курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие.

Курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие

Курсът е предназначен за магистри, докторанти и специализанти и надгражда проведените обучения в рамките на Лятната школа по въведение в динамично-стохастичните модели на общо равновесие (DSGE) през 2021 г. Доц. д-р Александър Михайлов ще изнесе практически ориентирано обучение, което цели да консолидира придобитите начални познания относно динамично-стохастичните модели на общо равновесие и съответния набор от съвременни изчислителни методи и теми в макроикономическата теория и политика. Представят се също така и възможностите за прилагането на подходящи техники и софтуерни пакети, чрез които се развиват умения за възпроизвеждане и промяна за собствени цели на съответните програми за оценка и анализ на различни динамични макро-модели, прилагайки Dynare/Matlab.

 

Курсът ще се проведе на английски език при следния график:

  • 23 ноември 2022 г. (сряда) от 15 до 20 ч. в зала 520
  • 24 ноември 2022 (четвъртък) от 15 до 20 ч. в зала 520

 

 

За повече информация и записване за участие в курса може да се обръщате към доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“, на имейл адрес: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

 

_______________________

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Кулминацията на честванията беше на 21 октомври 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, когато беше представена и колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.