Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / КЕВР и IBM Bulgaria представиха гост-лекция за използването на изкуствен интелект в прилагането на REMIT

   

21.03.2024

На 18 март в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ на Стопанския факултет гостуваха експерти от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и от IBM България, които представиха иновативно решение за прилагане на Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

KEVR-FEBA

В гост-лекцията участва д-р Юлиан Войнов – директор „Мониторинг и контрол по изпълнението на REMIT” в КЕВР и неговите колеги от КЕВР и от IBM България, които представиха внедреното решение. Гост-лекцията бе в рамките на дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании“ с водещ преподавател доц. д-р Атанас Георгиев.

От началото на 2024 г. КЕВР въведе специализиран софтуерен модел за анализ на енергийния пазар. Внедряването на модела в работата на дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“ (REMIT) на регулатора ще подобри рязко ефективността на мониторинга, анализа, установяването и докладването на пазарни манипулации. Софтуерният пакет е разработен съвместно от екип на IBM, партньора на компанията у нас „Ай Би Ес – България“ ЕООД (IBS) и дирекция „REMIT“.

Разработеният модел за мониторинг и анализ на манипулации на енергийния пазар имплементира правилата и указанията на ACER. Използвани са обработени реални исторически данни, касаещи стандартни договори за доставка на енергийни продукти, за да се открие предварително дефинирана манипулация на пазарите за търговия на едро с електричество и природен газ.

Приложението на Софтуерния модел със своята функционалност премахва текущите ограничения за откриване на нови случаи на манипулиране на пазара и подобрява съществено анализа чрез използването на специализирани аналитични инструменти. По този начин ще бъде ускорена работата по установяване, доказване, разследване и санкциониране при случаи на пазарни манипулации от страна на участници на енергийния пазар, което ще гарантира неговата прозрачността и интегритет.