Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Карол вече е партньор на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

   

11.11.2014

 

Карол вече е партньор на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

Гост-лектори от компаниите на финансова група Карол участват в някои от дисциплините, изучавани в Стопански факултет на СУ”Св. Климент Охридски”. Това стана възможно с проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Карол е предпочетената институция от небанковия финансов сектор. Първите казуси на студентите зададе Камелия Лазарова, CFA, инвестиционен консултант в ИП Карол. Тя ще работи през двата семестъра с магистри в дисциплините "Финансово моделиране и управление на портфейли от ценни книжа" и "Статистически методи за анализ на риска".

 

Основната цел на проекта е изграждане на механизъм за адаптация на учебните програми на Стопански факултет към реалните потребности на бизнеса. С гост-лекторите от Карол студентите ще получат практически знания и умения за оценка на акции, управление на портфейл, ще работят самостоятелно по различни казуси.

 

Новината на сайта на Карол