Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Изнесено заседание на катедра „Икономика“ се проведе във филиала на Софийския университет в Бургас

   

05.07.2023

 

В периода 30 юни – 2 юли 2023 г. се проведе изнесено работно заседание на катедра „Икономика“ във Филиала на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас. В заседанието взеха участие преподаватели и докторанти от катедра „Икономика“, сред които и ръководителят на филиала проф. д-р Теодор Седларски, по чиято покана беше проведена работната среща, както и доц. д-р Боряна Богданова, заместник-декан на Стопанския факултет. За отличната организация на мероприятието се погрижи доц. д-р Цветан Мадански, ръководител на МП „Митнически и данъчен контрол“.

Screenshot 2023-07-05 133716

По време на изнесеното работно заседание бяха обсъдени предизвикателствата пред процеса на обучение и оценяване на студентите в условията на дигитална трансформация и изпреварващо развитие на изкуствения интелект, възможностите за активно включване на академичния състав в научноизследователски проекти на международно равнище, както и стратегическото позициониране на преподаването по икономика в рамките на университетското образование в страната.

Screenshot 2023-07-05 133817

Специален акцент по време на работното заседание беше поставен върху потенциала на осигурената образователна инфраструктура във филиала на СУ „Св. Климент охридски“ в гр. Бургас за предоставяне на висококачествено обучение за студентите и задълбочаване на сътрудничеството на местно равнище.

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите, докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.

Кулминацията на честванията беше поставена върху представянето на колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ .

Катедрата е водеща за бакалавърската специалност „Икономика и финанси“ (с програми за обучение на английски език и на френски език) към Стопанския факултет, 4 магистърски програми, информация за които може да бъде намерена на страницата на магистърските програми към катедра „Икономика“, както и докторската програма „Икономика и икономическа политика“.