Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат монографията „Бизнес планиране“ на доц. д-р Теодор Атанасов

   

11.01.2023

 

Излезе от печат монографията Бизнес планиране“ с автор доц. д-р Теодор Атанасов. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Теодор Атанасов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по „Икономика“ от Университета за национално и световно стопанство и доктор по „Администрация и управление“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на икономическата реформа, разработването на стратегии и секторни политики, приватизацията и преструктурирането на икономиката и мениджмънта на българските фирми.

1673424198

В монографията „Бизнес планиране“ се разглеждат основни теоретико-методологични и практически въпроси, свързани с бизнес планирането като процес и с фирмения бизнес план като фирмен стратегически документ от най-висш порядък. Очертана е същността на бизнес планирането, нуждата и ползата от него. Разгледан е наборът от необходими анализи и съответстващия им инструментариум, нужни за изясняване на средата на фирмата – външна и вътрешна, като на основата на многобройни примери е посочена възможната интерпретация на резултатите от тях. Обосновава се формулирането на фирмените цели и стратегиите в бизнес плана в пряка връзка и съответствие с формулираните в него мисия и визия за фирмата. Разгледани са основните насоки, свързани с разработването на маркетинговия, производствения и финансовия раздел на бизнес плана.

Книгата стъпва върху широк кръг научна литература. Направените множество авторски коментари и препратки към литературни и други информационни източници позволяват на заинтересования читател да разшири знанията си по конкретни въпроси и да проследи развитието на една или друга концепция или дискусионен въпрос.

Монографията е предназначена за висшия мениджмънт в малки и средни фирми и консултанти по бизнес управление. Тя би представлявала интерес и за начинаещи предприемачи, както и за студенти от висшите училища, обучаващи се в областта на бизнес мениджмънта.