Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат колективната монография на катедра „Икономика“ - „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

   

12.06.2023

 

Излезе от печат колективната монография на катедра „Икономика“ - „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Подготвянето на монографията през 2022 г. беше кулминацията от събития за отбелязване на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“.

1686562964

Целта на колективната монография е да изследва предпоставките за приемане на еврото в България и икономическите аспекти на присъединяването към еврозоната както в макроикономически план, така и по отношение на някои сектори. В монографията се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да бъде подготвена за ефективно функциониране в рамките на еврозоната. С това изследването допринася за обогатяване на приложната научна литература не само в страната, но и в областта на паричните съюзи изобщо и би представлявало интерес за академичните среди, за анализатори и експерти в областта на засегнатата проблематика, както и за всички, които се интересуват от потенциалните ефекти от присъединяването на България към еврозоната.

Отделните глави на монографията са подготвени от изтъкнати преподаватели и учени от катедрата, нейни възпитаници, настоящи и бивши докторанти, които изследват различните аспекти, свързани с готовността на България за присъединяването ѝ към еврозоната.В електронен вид монографията може да бъде намерена тук: 120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ .