Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата „Застрахователна и пенсионноосигурителна дейност. Особености и регулации в България“ с автор доц. д-р Божидар Недев

   

31.10.2022

 

Излезе от печат книгата „Застрахователна и пенсионноосигурителна дейност. Особености и регулации в България“ с автор доц. д-р Божидар Недев. Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

2022-BNedev

Божидар Недев е доцент към катедра „Финанси и счетоводство“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор по политическа икономия. Води занятия по корпоративни финанси, поведенчески финанси, финансови институции и пазари и др. Ръководител е на магистърските програми „Финанси, инвестиции и финтех“ и „Финанси и банково дело“, участва в дейността на Кариерния център на Стопанския факултет, занимава се с отношенията на факултета с немските университети и е заместник-председател на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ. Научните му интереси обхващат областта на корпоративните и поведенческите финанси, инвестициите и др.

Книгата „Застрахователна и пенсионноосигурителна дейност. Особености и регулации в България“ разглежда спецификите на застрахователната и пенсионноосигурителната дейност от различни гледни точки – икономическа, регулаторна, финансова и практическа. Представена е общата основа, застъпена в международната литература, като основният акцент е поставен върху българските регулации и особености. Книгата цели постигането на баланс между теория и практика, като в рамките на изложението са изведени множество примери, изчисления и фактически данни от застрахователния и пенсионноосигурителния пазар в България. Използването на математически апарат е сведено до изискуемия минимум, а именно концепцията за стойността на парите във времето.

Основният замисъл на изданието е да се използва като учебник от студентите във финансово-икономическите специалности на българските висши учебни заведения. Поради това е включен раздел с въпроси и задачи за самоподготовка, като са предоставени и техните решения. Учебникът дава широк поглед върху множество въпроси от теорията и практиката на българските застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, което го прави подходящ както за професионалисти в областта, така и за всеки друг, който проявява интерес към задълбочаване на познанията си в тази сфера.