Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лектор от Министерство на финансите запозна студентите в курса по „Икономическа политика“ с актуалните специфики на провеждане на фискалната политика в България

   

18.03.2024

 

На 16 март 2024 г., в рамките на магистърския курс „Икономическа политика“, воден от доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Стела Ралева, гост-лекция изнесе г-н Цветослав Миков – началник на отдел „Бюджетна методология“ в Министерството на финансите.

Picture1

Студентите от магистърските програми „Икономика и финанси“, „Митнически и данъчен контрол“, „Икономика и управление на публични ресурси“ и „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ бяха запознати с процеса на провеждане на фискалната политика в България, промените в европейското законодателство в публичния сектор, фискалните правила и ограничения, обхвата на държавния бюджет и приложението на програмното бюджетиране. В резултат на проведената дискусия бяха дискутирани добри практики при управлението на публичните финанси на база опита на Нидерландия и Франция и тяхната приложимост в български условия.

Picture2

Обучението в магистърските програми в Стопанския факултет се провежда с институционалната подкрепа на редица публични и частни институции и организации, което е гаранция за поддържането на високо качество при съчетаване на теоретична подготовка и практическа ориентация на учебния процес.