Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лекция на Ивайло Касчиев, началник на отдел в КЕВР, пред магистрите от Стопанския факултет

   

23.11.2015

На 23 ноември гост-лектор по дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване“ в магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ беше Ивайло Касчиев – началник на отдел „Цени и бизнес-планове на ВиК дружества“ в Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

Kaschiev

 

Г-н Касчиев представи пред магистрите от програмата законовата и регулаторна рамка на водния отрасъл, ценовото регулиране на ВиК дружествата и актуалните предизвикателства пред реформата на ВиК сектора.

Ивайло Касчиев е завършил бакалавърска степен по Стопанско управление и магистърска степен по Стратегическо управление в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е докторант към Катедра „Икономика и управление на отраслите“ с дисертация на тема: "Подобряване на ефективността и качеството на публичните водоснабдителни и канализационни услуги в България, чрез оптимизиране на информационната обезпеченост и въвеждане на добри международни практики за управление на ВиК активите". Работил във ВиК отрасъла от 2003 г., 10 от които в „Софийска вода“ АД.