Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Годишно общо събрание на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет (Алумни клуб)

   

20.04.2015

 

На 28 април 2015 г. (вторник) от 18:30 ч. в зала 520 на Стопански факултет ще се проведе Годишното общо събрание на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2014 г. и освобождаването му от отговорност за 2014 г.;

2. Приемане на годишна програма за осъществяване на общественополезна дейност за 2015 година;

3. Изменение и допълване на Устава на Сдружението;

4. Избор на нови членове на Управителния съвет;

5. Разни.

 

В съответствие с дневния ред ще се проведе обсъждане на възможностите за провеждане и финансиране на годишния бал на завършилите Стопански факултет, както и на финансовите показатели на Сдружението.

 

При липса на необходимия кворум за провеждане на заседанието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде отложено с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

 

Припомняме, че според Устава на Сдружението заплащането на членския внос е необходимо условие за придобиването на право на глас. Плащането може да бъде извършено по банков път.

 

Очакваме ви!