Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Мария Трифонова взе участие в събитието „Среща на бизнеса във Варна и региона“

   

19.06.2023

 

Главен асистент д-р Мария Трифонова взе участие в събитието „Среща на бизнеса във Варна и региона“. То беше организирано от списание „Капитал“ и се проведе във Варна на 6-ти юни 2023 г.

Screenshot 2023-06-19 085459

По време на събитието д-р Трифонова подчерта реалния потенциал на региона за декарбонизация на промишлеността и ролята на пристанищата в превръщането им в центрове за декарбонизация. Тя обърна внимание също на наличието на ветроенергийни ресурси както на сушата, така и в морските пространства, което превръща региона в богат на възобновяеми източници енергиен център.

Югоизточният регион на България е дом на някои от най-големите промишлени предприятия. Д-р Трифонова подчерта значението им за научните изследвания, иновациите и сътрудничеството с академичния сектор. Тези компании имат важна роля в напредъка на технологичните постижения, насърчаването на устойчиви практики и създаването на партньорства с образователните институции.

Чрез сътрудничество между промишления сектор и академията може да се използват силите и предимствата на всяка страна, за да се справят ефективно с предизвикателствата на промишлената декарбонизация, подчерта гл. ас. д-р Трифонова.