Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Мария Трифонова представи Стопанския факултет в първата среща на платформата „Cohesion4Transition“

   

19.06.2023

 

Гл. ас. д-р Мария Трифонова бе поканена да се присъедини към академичния съвет на платформата Тhe Cohesion for Transition (C4T), нова инициатива на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Screenshot 2023-06-19 124233

Тя има за цел да подпомогне регионите да използват по-добре средствата на ЕС за преходи към устойчивост. C4T включва национални, регионални и местни практици с поглед върху политиките за сближаване, за да споделят опит и добри практики, да създават партньорства и съвместно да идентифицират решения. C4T осигурява и техническа помощ, за да улесни разработването и/или изпълнението на регионалните преходи към устойчивост.

На 7 юни 2023 г. се проведе първата среща на платформата, в която гл. ас. д-р Трифонова участва, представлявайки Стопанския факултет на Софийския университет.

Повече информация за тази инициатива може да намерите на следните линкове: C4T Website и C4T LinkedIn channel.