Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Теодора Пенева представи изследвания за енергийната бедност пред студенти от Стопанския факултет

   

25.03.2024

 

На 18 март гост-лектор в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет беше доц. д-р Теодора Пенева, изследовател от Института за икономически изследвания към БАН. Доц. Пенева гостува в лекциите на доц. д-р Атанас Георгиев и представи темата „Енергийната бедност в България - ситуация и политики за намаляването ѝ“.

Screenshot 2024-03-25 090009

В гост-лекцията доц. Пенева представи свои и чуждестранни изследвания и анализи по темата, засегна темата за официалната дефиниция на понятието „Енергийна бедност“ – вкл. в българското законодателство, говори за свързаните с това политики и даде редица примери от други държави.

Доц. д-р Теодора Пенева е най-утвърденият български изследовател по темата „Енергийна бедност“. Тя защитава през 2017 г. дисертация на тема „Анализ на методите за изследване на енергийната бедност в България” в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като след това е изследовател в ИИИ към БАН. От м. ноември 2023 г. е избрана на академичната длъжност Доцент.