Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Деян Радев представи проекта си по Национална научна програма „Петър Берон“ на панелна дискусия в българското посолство в Лондон

   

17.11.2022

 

На 8 и 9 септември 2022 г. доц. д-р Деян Радев представи резултати от проекта „Ефектът на Брекзит върху Европейската банкова система и реална икономика“ на събитие, организирано от Българската финтех асоциация и Българското посолство във Великобритания. Целта на събитието бе да представи българския финтех клъстър на диаспората ни и други заинтересовани страни във Великобритания. Доц. д-р Деян Радев бе поканен като представител на академията, който в последните години работи за промотиране на образователни и регулаторни инициативи, свързани с дигиталните финанси.

деян радев лондон

Проектът е финансиран от ННП „Петър Берон и НИЕ“ на Фонд „Научни изследвания“ на МОН, целяща реинтеграция в българската научна общност на перспективни български учени, работещи в научни организации в чужбина.

деян радев лондон 1

В рамките на събитието, доц. д-р Деян Радев, Неда Мужо от Комисия за финансов надзор и Георги Маринов от ePay.bg проведоха панелна дискусия на тема „Българският финтех клъстър – възможности, предизвикателства и ролята на правителството и регулаторите“. Доц. д-р Радев представи магистърските програми на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, хакатонът From Zero to FinTech, инициативата Women in Fintech, както и научната дейност в партньорство с БФА в рамките на годишния доклад на Асоциацията, и глави от книги и научни студии, използващи данни за българския финтех клъстър.

 

___________________________

Допълнителна информация за „Петър Берон и НИЕ“:

 

Общата цел на програмата „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Специфичните цели на програмата включват: насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход); подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България; повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България; трансфер на знания и умения към базовата организация.