Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. Атанас Георгиев и докторантът от Катедра Икономика и управление по отрасли Калоян Стайков изнесоха лекции по енергийно регулиране в обучение на НИП и ВАС

   

10.04.2019

 

 

Доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на енергийната магистърска програма в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и неговият докторант Калоян Стайков, който е и старши икономист в Института за пазарна икономика, изнесоха лекции по енергийна икономика, енергийно регулиране и енергийно право в тридневно обучение, организирано в партньорство между Националния институт на правосъдието (НИП) и Върховния административен съд (ВАС) в периода 8-10 април 2019 г. в хотел „Санкт Петербург“, Пловдив.

 

1

 

Темата на обучението беше „Енергетика-национално и европейско право. Политика и актове в сферата на енергетиката”. Обучението се проведе с участието и на международни лектори – Кайса Хухта, доктор по енергийно право от Университета на Източна Финландия (UEF), и проф. Рувен Флеминг от Университета на Грьонинген (University of Groningen).

2

 

Обучението е разработено в рамките на дейност 1 „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” и е предназначено за съдии и съдебни помощници от административните съдилища, както и за съдии от търговските отделения.

 

Акцент в учебния план на обучението са политиката и прилагането на политиките на ЕС в сферата на енергетиката. Бяха представени напредъкът на процеса по диверсифициране на доставките на природен и втечнен газ, хармонизирането на законодателството, както и изискванията на Третия либерализационен пакет и Пакета „Чиста енергия за всички европейци“. По време на семинара бяха представени перспективите и тенденциите в европейското законодателство и основните принципи на защита на националната енергийна сигурност и независимост на доставките.