Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Деканът на Стопанския факултет, доц. Седларски и ръководителят на катедра Стопанско управление, проф. Давидков оценяваха иновативни проекти на "Академия за иновации 2019"

   

13.05.2019

 

В рамките на Академия за иновации 2019 студенти имаха възможността да разработват и презентират сами своите идеи по следните теми:

 • "Войната по пътищата"
 • "Обезлюдяване на регионите, грижа за възрастните хора"
 • "Здраве и технологии"
 • "Чистота, зелени идеи и екология"
 • "Комуникационни проекти с полезна социална мисия, които радват хората"

 

На 10 и 11 май в НДК, Литературен клуб "Перото", младежи имаха възможност да разработят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. Надпреварата се случва в 24 часа под менторството на журито.

Голямата награда за отбора победител през 2019 г. е 10 000 лв. и посещение в Брюксел. Още две идеи бяха отличени със специални предметни и парични награди от партньори на Академия за иновации 2019.

 

Членове на журито

Академично жури

 1. Теодор Седларски, Декан на Стопански факултет СУ "Св. Климент Охридски", почетен председател на журито
 2. проф. Цветан Давидков, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
 3. Кристиян Постаджиян, Директор на Програмния съвет, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ
 4. Доц. д-р Емилия Занкина, Зам. ректор Американски университет Благоевград
 5. проф. Владимир Пулков, катедра "Телекомуникации", Технически университет София
 6. Детелина Смилкова, Вицепрезидент на ВУЗФ
 7. проф. Стоян Капралов, Директор на Университетски център за работа с изявени студенти и ученици, Технически университет - Габрово
 8. д-р Светлин Наков, Мениджър иновации и вдъхновение @Софтуерен университет
 9. Доц. д-р Елеонора Танкова, Декан на Факултет „Международна икономика и администрация”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”
 10. Глав. ас. Георги Баев, катедра "Национална и регионална сигурност" при Национален военен университет "Васил Левски"

 

26BE7C8F-81A0-481B-ADAB-1815C362485D

 

Бизнес жури

 1. Андреас Бейкос, Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България
 2. Ираван Хира, Изпълнителен директор HPE България, powered by Selectium
 3. Калин Димчев, Изпълнителен директор Microsoft
 4. Николай Спасов, Главен оперативен директор TBI Bank
 5. Лора Терзиев, Главен оперативен директор директор SAP Labs България
 6. Веско Колев, Вицепрезидент продукти за разработчици, Progress
 7. Румен Илиев, Партньор в LAUNCHub Ventures
64A9C2BC-CA94-49A4-9BBF-C88982678C71

 

Неправителствен сектор и асоциации

 1. Бойко Благоев, Ръководител отдел "Информация и комуникация" към Европейската комисия в България
 2. Явор Гочев, Програмен директор "Център Ринкър за предприемачество"
 3. Наталия Митева, Програмен директор "Образование" във Фондация "Америка за България"
 4. Весела Калъчева, Изпълнителен директор на БАИТ
 5. Мая Маринова, Изпълнителен директор на BASSCOM
 6. Венеция Нецова-Ангова, Председател на ABLE
FE168248-87D8-4B3C-8628-1E18ED63E41F

 

 

Критерии на журито

 • Дефиниран проблем и адекватност. Проектът да адресира значим и приоритетен проблем по адекватен и разбираем начин;Тежест на критерия 20%.
 • Целева аудитория и размер на потенциалния пазар. Проектът да има ясен адресат (в смисъл на целева аудитория, клиенти, партньори) и яснота относно размера на пазара, за който предлага решение. Тежест на критерия 10%.
 • Продажби, канали на продажба. Валидация. С кого се конкурирам за парите на клиента? Тежест на критерия 20%.
 • Иновативност, оригиналност. Проектът да предлага изцяло ново или усъвършенствано решение на проблем. Дефинирани конкурентни предимства. Тежест на критерия 20%.
 • Бизнес план, проследямост и цели. Проектът да си поставя реализируеми цели в конкретни срокове. Да има ясно дефиниран план за изпълнение в рамките на наградата от 10 000 лв., предоставена за първоначална разработка на идеята. Тежест на критерия 20%.
 • Меки умения. Екип, личностни качества, презентационни умения, лидерство. Тежест на критерия 10%.

 

6162273A-7AE4-4ED0-B0D6-D313D8885143

 

Победителите в изданието "Академия за иновации" 2019