Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Д-р Силвана Донде от университета „Александър Хувани“ в Албания с гост-лекция на тема „Cyber Law. Conventions of Cyber Law. Responsibility of Еntities Оperating Оnline“

   

15.06.2023

 

Д-р Силвана Донде от университета „Александър Хувани“ в Елбасан, Албания изнесе лекция на тема "Cyber Law. Conventions of Cyber Law. Responsibility of Еntities Оperating Оnline" в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието се състоя в края на месец май в рамките на програма „Еразъм +“. Домакини на посещението бяха доц. Камен Спасов и доц. Савина Михайлова.

Университетът в Елбасан „Александър Хувани“ е висше учебно заведение, основано през 1991 година и утвърдено като един от водещите университети в Албания. Той предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в области като: естествени науки; обществени науки; инженерство; хуманитарни науки; икономика; право; образование и други. Програмите акцентират върху научните изследвания и насърчават преподаватели и студенти да се ангажират с научна дейност, иновации и публикуване на академични трудове.

Кампусът на университета се състои от съвременни сгради и ресурси, които подпомагат обучението и научните изследвания. Той разполага с добре оборудвани аудитории, лаборатории, библиотеки, компютърни центрове и други академични помещения. Университетът продължава да инвестира в разширяване на инфраструктурата си, за да отговори на променящите се нужди на студентите и преподавателите.

Университетът в Елбасан активно участва в програми за международно сътрудничество и обмен. Той поддържа партньорства и сътрудничи с университети и образователни институции по целия свят като улеснява мобилността на студенти и преподаватели, съвместните изследователски проекти и академичния обмен.

Доц. Камен Спасов посещава и изнася гост-лекции в Университета в Елбасан три поредни години като задълбочава международното сътрудничество и партньорските връзки на Стопанския факултет с академичната общност в Албания.

Повече информация за университета „Александър Хувани“ ще откриете тук.