Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

   

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Savina

 

CV (български) CV (English) CV (Русский)

 

e-mail: mihajlova@uni-sofia.bg

s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Катедра„Административноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (от 1993 г. до 2020 г.). Ръководител на Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия, Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор е на публикации в областта на финансовото и данъчното право.

Има опит в публичния сектор като съветник на Прeдседателя на 40-ото Народно събрание (2005-2009 г., включително кореспондент по IPEX на НС) и съветник на служебния заместник министър–председател, отговарящ за координацията на управлението на средствата от ЕС (август – октомври 2014 г.) и др. С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. на изпълнителният директор на НАП, определена за независим експерт в списъка, поддържан от ЕК, съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Консултант е по проекти в областта на реформата на публичната администрация и транспорта, съфинансирани със средства от ЕС. Експерт на TAIEX, Европейска комисия. Владее български, английски и руски език.

 

Преподавани дисциплини в бакалавърски и магистърски програми:

  • „Корпоративно и финансово право“ – задължителна дисциплина на английски език в бакалавърска програма на Стопански факултет на СУ Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на английски език с международно признат сертификат – Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales";
  • „Финансово и данъчно право“ – задължителна дисциплина на български език в бакалавърски програми: Стопанско управление (английска програма); Стопанско управление (немска програма); Стопанско управление (френска програма); Икономика и финанси (английска програма); Икономика и финанси (френска програма);
  • „Публични финанси и данъчно облагане“ – задължителна дисциплина в МП „Икономика и управление на публични ресурси“;
  • „Контрол на средствата от Европейския съюз“ – задължителна дисциплини в магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (лекционен курс);
  • „Управление и контрол на средствата от Общата селскостопанска политика на ЕС и финансиране на проекти“ – в МП „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“;
  • „Търговско и данъчно право“ – в МП „Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси“;
  • „Права на човека в бизнеса” – в МП „Отговорно и устойчиво управление“.

Списък с публикациите