Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Марина Стефанова

   

 

MStefanova

 

Доц. д-р Марина Стефанова е преподавател в Катедра "Икономика и управление по отрасли" от есента на 2020 г. Доц. Стефанова е ръководител на магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление".

 

Длъжности в Стопански факултет:

 

Други роли в СУ "Св. Климент Охридски":

 

Води лекции за бакалаври и магистри по:

 • Устойчиво управление и развитие
 • Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и отговорност
 • Добро корпоративно управление
 • Етика в управлението
 • Нефинансова отчетност
 • Устойчиво управление и КСО

 

Основни области на интерес: корпоративна устойчивост и отговорност, устойчиво лидерство, устойчиво управление на веригата за доставки, икономика на споделените стойности, ESG.

 

Членство в организации:

 

Други проекти и дейности:

 • 2020 2021 – Координатор на Национална академия за бизнеса и правата на детето в партньорство с Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
 • 2021 – 2023 – Координатор на Академия устойчиво лидерство “SustainAblities” в партньорство с фондация "Каузи"
 • 2013 2014 – Участник в симулационен модел на Глобалния договор на ООН, организиран от SOFIMUN
 • 2012 2014 – Ръководител на Стажантска програма към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН
 • 2011 – 2016 – Изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

www.marinastefanova.info

Еmail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Марина Стефанова

Youtube: Марина Стефанова