Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Новата лаборатория за иновации на Столична община в партньорство със Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" вече е отворена

   

30.09.2018

2

Новата лаборатория за иновации на Столична община в партньорство със Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" вече е отворена. Тя е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014 – 2020“. В лабораторията за иновации ще бъдат предоставяни обучения, консултации и менторство на младите хора на възраст между 15 – 29 години за насърчаване на младежките иновации и предприемачество. Услугите ще бъдат предоставяни в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Лабораторията е разположена на ул. „Сердика“ № 1 , етаж 3, в Столична библиотека – филиал „Сердика“.

Първият работен семинар с международно участие, който се проведе в новата лаборатория събра представители на проектния консорциум, който включва Белград, Сърбия и Марибор, Словения, както и местни заинтересовани страни – общински институции; организации (представляващи местната младеж и образование) и бизнес сектора.
Основен акцент на срещата бяха изпълнените дейности по проекта, както и добрите практики за стимулиране на младежкото предприемачество на Столична община, включително разработеният План за действие по проект NewGenerationSkills.

 

3

София – град на младите. Вярвам във вас!“ бе посланието на кмета на София Йорданка Фандъкова на официалното откриване на Софийската младежка лаборатория. Непосредствено след официалната част се проведе и заседание на Консултативния съвет по политиките на младежта към кмета на София, в което Йорданка Фандъкова и общински съветници разговаряха с младите хора по темата “Транспорт“. Кога ще има велосипеди под наем, как ще развие метрото и ще има ли по-екологичен градски транспорт до Витоша бяха само част от въпросите, които интересуваха младежите и по които даваха конкретни идеи. Предстои започването на интерактивна обучителна програма по предприемачество, която ще е сертифицирана от СУ „Св. Климент Охридски“, благодарение на партньорството ни със Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Множество креативни събития ще изпълнят мястото със съдържание. Младежкото пространство отвори врати в София благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав, в който Асоциация за развитие на София и Столична община партнират на още 13 организации от Дунавския регион, но също и на партньорството със Столична библиотека, която предостави мястото и гласуваното ни доверие от Столичния общински съвет .

4
1