Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Monthly Challenge: "Месечното предизвикателство" - иновативна образователна инициатива на Data Science Society и Стопанския факултет

   

17.10.2018

1

 

 

Tеорията не е достатъчнa

 

Академичното образование наистина е най-добрата дългосрочна инвестиция за нашето професионално и лично развитие. В днешно време обаче е от решаващо значение университетите да включват различни практически семинари в своите образователни програми с цел да подготвят студентите за реалните проблеми, които те ще решават като специалисти в дадена област. Понятието "учене чрез правене" придобива все по-голямо значение в академичното образование и се оказва успешна стратегия. Тази идея е от огромно значение, особено в областта на анализа на данни, тъй като само теоретичните знания далеч не са достатъчни, за да станат студентите истински професионалисти. Анализът на данни е област, която изисква комбинация от много умения - отлични аналитични способности, бизнес познания, технически умения, добри комуникативни способности, ясно представяне на идеите и, разбира се, творчество.

 

3

 

 

Как да придобием ключови умения за работа с данни, докато сме в университета?

 

Възниква въпросът: как да придобием всички тези умения и да направим крачка към това да станем експерти в областта, докато все още сме в университета? Отговорът е точно в доброто академично образование, което включва различни практически задачи, предоставяни директно от бизнеса. Това се опитват да постигнат българското Data Science Society и Стопанският факултет (FEBA) в Софийския университет чрез разнообразните си съвместни инициативи, насочени към въвеждането на интересни научни проблеми в обучението на студентите, използвайки съвременни методи за електронно обучение.

 

Екологичният проблем, който трябва да бъде решен с метода "учене чрез правене"

 

Нивата на замърсяване на въздуха, причинени от отопление на твърдо гориво и трафика на моторни превозни средства, са постоянен проблем за градовете. Важна стъпка за по-доброто разбиране на факторите, влияещи върху замърсяването на въздуха, е прогнозата. Това ще помогне да се предприемат действия за намаляване на негативното въздействие от замърсяването и респираторните проблеми.

 

6

 

Месечното предизвикателство ("Monthly Challenge") е още една съвместна инициатива на Data Science Society и Стопанския факултет. По време на предизвикателството участниците разполагат с един месец, за да подготвят изчерпателно решение на реален проблем - борбата със замърсяването на въздуха. Студенти и начинаещи специалисти в областта на анализа на данни работят в екипи от 3 до 6 души, което им помага да развият способностите си за работа в екип и реална работна среда.
Предизвикателството е отворено за всекиго, който иска да се учи и подобри уменията си в тази област. Месечното предизвикателство вече е част от университетска програма като елемент от иновативен семинар в магистърската програма "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)" на Стопанския факултет. Основната цел на семинара е да даде възможност на студентите да "овладеят чрез правене" няколко ключови аспекта от областта на анализа на данни чрез поредица от реални бизнес казуси. Някои от тези аспекти са:

  • Какви проблеми среща бизнесът?
  • Кои бизнес нужди се възприемат като ключови и които се считат за не толкова важни?
  • Как изглеждат данните, преди да бъдат обработени и превърнати в подходящ формат за по-нататъшен анализ?

 

 

5

 

 

Какво не ни учат в учебниците по "Data Science"?

 

В примерите, които срещаме в учебниците, често се работи с изчистени данни, но в действителност това често не е така. Важно е бъдещите изследователи на данни да осъзнаят, че голяма част от времето им ще бъде изразходвано за предварителна обработка на данните, използвайки различни техники.
Няма правилен или грешен отговор. Анализът на данни е област, която освен всичко друго трябва да събуди творчеството ви. Не бива да мислите, че има само едно правилно решение. Най-често е достатъчно да имате много идеи, които да ви насочват в намирането на отговор на вашия изследователски проблем. Е, откриването на този отговор често води до появата на нов въпрос. Данните могат да ни кажат много повече, отколкото бизнесът мисли, че знае. Често проблемът може да не бъде дефиниран правилно и отговорността да го определите ще бъде изцяло ваша. Научете се, като правите това в Monthly Challenge.
Месечното предизвикателство, организирано от Data Science Society, е прекрасна възможност за студентите да се запознаят с тези важни аспекти и да развият своите практически умения по различни начини. По време на предизвикателството има както академични ментори, така и бизнес ментори, които ще ръководят участниците и ще им дадат смислена обратна връзка относно анализите им.

Предизвикателството е създадено по такъв начин, че екипите да имат възможност да задълбочат разбирането си и да обърнат внимание на всички детайли, част от всеки етап от разработването на висококачествени проекти за научни изследвания на данни. Освен това участниците ще представят своите резултати на всеки етап от предизвикателството, което не само ще им помогне да преминат успешно в следващите етапи на анализа, но и ще създадат конкурентна среда - всяка седмица ще има партньорска проверка и участниците ще могат да сравняват резултатите си с останалите отбори.

Стопанският факултет и Data Science Society използват силата на съвременните методи за електронно обучение, за да обединяват академичния и бизнес свят и да развиват по-умели млади професионалисти в областта на анализа на данни в България.
Октомврийското издание ще предизвика участниците да изградят успешен модел за предвиждане на очакваното замърсяване на въздуха и да прогнозират равнището на замърсяване в София. Е, това не е само един бизнес случай - този проблем засяга българското правителство и нашето общество като цяло. Така че изглежда, че октомврийското издание на месечното предизвикателство ще доведе до някои интересни решения от света на анализите за жизненоважни социални проблеми.
Месечното предизвикателство започва на 16 октомври и завършва на 20 ноември. Разбира се, предизвикателството е отворено и за международни участници, така че не губете време и се регистрирайте до 16 октомври 2018 г.

 

 

 

Замърсяването на въздуха в София се изследва от млади учени от повече от 30 страни

 

Казусът и как да разберем проблема…

Повече от 150 души от 33 държави участват в решаването на един от най-популярните проблеми за столицата на България - замърсяването на въздуха.

 

Нивата на замърсяване на въздуха, причинени от натрупването от изгорените газове и движението на моторни превозни средства, са вечен проблем на София. Въпреки мерките, предприети от общината, до момента няма ефективно решение, което да гарантира качеството на въздуха. Ето защо, важна стъпка за по-добро разбиране на проблема и факторите, влияещи върху замърсяването на въздуха, е прогнозирането. Това ще помогне да се предприемат подходящи и навременни действия за намаляване на неговото въздействие и предотвратяване на дихателните проблеми за населението.

 

Какво е месечно предизвикателство?

Месечното предизвикателство започна на 16ти октомври като съвместна дейност на Data Science Society и Стопанския факултет (FEBA) на Софийския университет. По време на предизвикателството участниците ще имат един месец, за да подготвят добро решение на реален проблем от науката за данните с добра кауза - борбата със замърсяването на въздуха.

7

 

Интересен факт е, че месечното предизвикателство е въведено и в университетски курс като част от иновативен семинар в магистърската програма "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)" на Стопанския факултет. Основната цел на семинара е да даде възможност на студентите да "да учат чрез правене" ключови аспекти от областта на науката за данните чрез поредица от бизнес казуси.

 

Какво се очаква

Октомврийското издание на предизвикателството ще предизвика участниците да разработят успешен модел за предвиждане на очакваното замърсяване на въздуха и да прогнозират точните нива на замърсяване в София. Това не е само бизнес случай - този проблем засяга българското правителство и нашето общество от много време насам! Тази кауза ще доведе до много интересни решения от света на анализите за важни социални проблеми!

 

По време на предизвикателството ще има както академични ментори, така и бизнес ментори, които ще ръководят участниците и ще им дават насоки относно анализите им.

4

Събитието започва на 16 октомври и завършва на 20 ноември. То е проектирано така, че екипите и участниците да имат възможност да задълбочат знанията си и да обърнат внимание на всички детайли, за да може всеки етап да изготви качествен научен проект.

 

Data Science Society е доброволческа организация, отворена за всички Data ентусиасти желаещи да работят с данни. Общността изгражда глобална мрежа от участници, ментори, организации, университети, институти, партньори и фирми, работещи в сферата на Data Science.

 

Снимки от събитието

Снимки от предишни събития:

Снимки

Снимки 2