Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Какво е зелен офис и как зелените офиси подобряват ефективността на работното място: Оля Пенева, мениджър ESG Help Desk

   

20.02.2023

 

Pink And Green Motivation Quote LinkedIn Banner

Автор: Оля Пенева, експерт бизнес и човешки права, мениджър ESG Help Desk, ESG Lab, в Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

*Статията е изготвена за и първоначално публикувана в портала ESGnews.bg, със специалното съдействие на ESG Lab

 

Зелените офиси предоставят възможност за компаниите да включат екологични решения, които намаляват употребата на ресурси, като същевременно се прилагат принципите на кръговата икономика и разделно събиране на отпадъци. Зеленият офис комбинира стремежа към намаляване на въглеродния отпечатък и негативното въздействие върху околната среда, с грижата за служителите и подобряване на тяхното благополучие.

Зеленият офис е офис пространство, което разширява понятието за конвенционалния офис, свързан с 4 стени или работа в т.нар. office cubicle. Зеленият офис е модерен, отворен, светъл, със зеленина, изграден е от устойчиви материали. В него се използват модерни и енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане.

 

Зелен офис и SDG

Създаването на устойчиви публични пространства води до подобрение на здравето и повишаване качеството на живот за хората живеещи и работещи в градовете, което е заложено в Цел 11 („Устойчиви градове и общности“) на Целите за устойчиво развитие 2030. Екологичната трансформация изисква един холистичен подход, в който всички служители са ангажирани и участват активно в различните инициативи и процеси.

Инициативи като споделени пространства за работа, възможност за работа в планината или на открито, доведи домашния си любимец в офиса, са показателни за нуждата за хората да работят в една чиста работна среда. Затова и компаниите предлагат различни обучения, тренинги и тиймбилдинг възможности за екологичен начин на живот.

За общността, зелените офиси и сградите носят естетическа красота, тъй като често сградите са обградени със зеленина, много светлина и са построени с устойчиви материали. Това от своя страна води до опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък. Макар и зелените офиси да изискват значителен ресурс за изграждането им, те са инвестиция в бъдещето и показват ангажимента на компаниите за отговорно и устойчиво управление.

 

Как зелените офиси подобряват ефективността на работното място

Проучване на Харвард от 2016 г. разглежда как времето, прекарано в затворено пространство, може да повлияе на здравословното състояние на служителите. За целта на проучването учените наблюдават промените в продуктивността на работещите в зелени офиси и тези, работещи в конвенционални офиси.

Резултатите показват, че когнитивната функция на мозъка и продуктивността се подобряват значително на работещите в зелени офиси. Наблюдавайки как вентилацията, химикалите и въглеродния диоксид влияят върху когнитивните функции, учените посочват, че работата в зелена среда подобрява 9 когнитивни функции, сред които справяне с кризисни ситуации, взимане на решение и използване на информация. Събирането на много хора на еднo място води до повишаване нивата на CO2 и VO2 (концентрации на летливо органично съединение), затова не е случайно, че новите офиси имат добри вентилационни системи.

Но какво се случва в домовете на служители, домовете, които се превърнаха и в офиси? Дали тези домове отговарят на изискванията за енергийна ефективност и вентилация и докъде се простира отговорността на работодателя, е фактор, който може да се вземе под внимание. Независимо дали се работи от офиса или от вкъщи, продуктивността, здравословното състояние и безопасността на служителите е ключово за всяка една компания и организация.

 

Зелен офис вкъщи?

Въпросът дали домовете са пригодени за условия на труд е важен фактор, затова и компаниите започват да търсят решения как част от зелените инициативи да бъдат приложени у дома. Дистанционната работа допринася към опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите при транспорт, намаляване на консумацията на енергия в офис средата, подобряване на качеството на въздуха. Съществуват и калкулатори, които позволяват измерване на въглеродния отпечатък вкъщи. Все повече служители в компании и организации, участват в различни екологични предизвикателства, доброволчески инициативи и споделяне на практики за устойчив начин на живот.

 

Какво следва?

Зелените или екологичните офиси са реалност и в бъдеще ще се развиват повече възможности за работа сред природата и в устойчиви пространства. Решението за обособяване на офисите в екологично съобразни пространства, най-често е свързано и с цялостна стратегия и политика на компаниите, които са част от
екологичния аспект в ESG.

ESG е инструментът, който компаниите могат да използват за отчитане на екологичните индикатори, но той не замества цялостната ангажираност към отговорно и устойчиво управление.

Всички информационни материали от кампанията „Устойчив начин на живот“ можете да намерите тук.