Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Интервю във в-к Дневник с проф. дсн Цветан Давидков

   

14.03.2020

 

Здравка Андонова от в-к Дневник публикува интервю с проф. д.с.н. Цветан Давидков.

Проф. Давидков е преподавател в Софийския университет "Свети Климент Охридски"; ръководи катедра "Стопанско управление" в Стопанския факултет.

Наскоро излезе от печат негово мащабно изследване "Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението", посветено на връзката култура (манталитет) - успешно управление. Проф. Давидков показва, че изследователските резултати могат да служат на мениджърите.