Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / График на есенната поправителна сесия - магистри

   

13.08.2012

 

Поправителният изпитит при проф. Касабова ще се проведе на 27 август 2012.

 

ВАЖНО за магистрите неспециалисти, ІІ семестър: БА-СУ, БА-РЧР, БА-ИУЗ, ИУТ, ИУПС, ИМТИН, УИС, както и за ИФ специалисти:
Изпитът по "Управление на човешките ресурси и организационно поведение" при гл. ас. Олимпия Ведър ще се състои на 28 август (вторник) от 16 часа в зала 304.

 

Изпитите при проф. Симова, обявени на 30 август се отлагат по решение на преподавателя. Същите ще се проведат на 14 септември в зала 411, както следва:

Възобновяеми енергийни източници и биогорива - от 08.30 до 09.00 ч.;

Политики на Европейския съюз - от 09.00 до 09.30 ч.;

Международна миграция и глобализация - от 09.30 до 10.00 ч.

Международни икономически организации - от 10.00 до 10.30 ч.

 

Важно за студентите от МП Икономика и управление на туризма и МП Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство: Поправителният изпитът по Испански език при гл.ас.Даниела Витанова ще се проведе на 03 септември от 13.00 ч. в зала 100.

 

График на есенната поправителна сесия - магистри (pdf)