Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. дин Веселин Янчев - Нова българска история

   

 

Приемно време:
вторник 13.00-15.00 в каб. 31

 

Телефон: (02) 9308/ 232

E-mail: vkjanchev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Veselin Yanchev

 

 

Биографични данни:

 • 1981 г. – средно образование – СПУ „В. Левски“ гр. М. Търново.
 • 1986 г. – магистър по история – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Специализация „Нова и най-нова обща история”.
 • 1991 г. – доктор по история, докторска дисертация: „Възгледите на българската социалдемокрация за пътищата към властта 1891–1903 г.“
 • 1991-1993 г. – преподавател по история в 133 СОУ “А.С.Пушкин” – София
 • 1993-1999 г. – научен сътрудник I ст. по проблемите на военната политика до Втората световна война в Националния център по военна история/Институт за военна история към Министерството на отбраната/ГЩ
 • 1999 г. – асистент по Нова българска история в СУ “Св. Кл. Охридски”, катедра “История на България”
 • 1999 г. – старши асистент
 • 2001 г. – главен асистент
 • 2005 г. – доцент по Нова българска история
 • 2015 г. – професор по Нова българска история
 • 2022 г. – доктор на науките

Административни длъжности:

 • Председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2019-2023)
 • Заместник-председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2015-2019)
 • Председател на Общото събрание на Историческия факултет (2011-2019)
 • Ръководител на Катедра „История на България“ (2015-2023)

Участия в научни организации и редколегии

 • Член на редколегията на сп. „Минало”
 • Член на редколегията на Известия на Българското историческо дружество
 • Член на Управителния съвет на Българско историческо дружество
 • Заместник-председател на Управителния съвет на Международната асоциация по българистика
 • Член на Управителния съвет на Платформа АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернативи
 • Член на научното жури на фондация „Ценности“

Научни интереси:

 • Социална и политическа история; ролята на българската армия за гарантиране на вътрешния ред и обществената сигурност; история на военните организации

Научни проекти:

 • Съдбата на вакъфските имоти в България (ФН10/14 от 17.12.2016) - ръководител

Избрани публикации:

Монографии:

 1. Из историята на Съюза на запасните офицери (1907-1944 г.) и СОСЗ в България. С., 1997. Съавт.: Н. Нешев.
 2. Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г. С., 2000.
 3. Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. Sofia, 2005. Co-authors: Ivan Ilchev, Valeri Kolev.
 4. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. ИФ-94, 2006.
 5. Службите за охрана в България. От княза до президента. 1879–2013. С., 2013.
 6. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. 1913–1915 и 1918–1923“. С., 2014.
 7. Българската армия в Първата световна война. 1915–1918., С., 2015. Съавт.: Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, Т. Петров, р. Николов, А. Прокопиев.

Студии:

 1. Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г. – Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, Т. 64, С., 1999, 179–205; Т. 65, С., 2000, 85–106.
 2. Армията и разбойничеството в България от Освобождението до началото на ХХ век. – ГСУ – ИФ, Т. 98-99, С., 2007, 119–169.
 3. Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.). – В: Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, С., 2008, 142–243.
 4. Вътрешните функции на армията в междувоенния период 1913–1915 г. – Известия на държавните архиви. Т. 103–104, С., 2012, 3–53.
 5. „Дълг“ и „Отечество“. Армията и превратът на 9 юни 1923 г. – В: Историята, която усмихва. С., 2014, 136–167.

Статии:

 1. Създаване и начална дейност на Съюза на запасните офицери в България 1907-1915 г. – Военноисторически сборник, 1994, № 3.
 2. Съюзът на запасните офицери в България – идеология и идейни конфликти 1907-1925 г. – Български военен преглед, 1995, Извънреден брой. (Публикувана и на френски, английски и немски език)
 3. Политическите партии в България и Първата световна война. Български военен преглед, 1995, Извънреден брой. (Публикувана и на френски, английски и немски език)
 4. Социалното състояние на българската държава през 1913-1915 г. – Военноисторически сборник, 1996, № 6.
 5. Контролът в Българската държава след Освобождението. – В: „Гражданинът и институцията”. С., 1996, 9–44. Съавт.: В. Колев. Същото – Във: „Власт. Граждани. Политици. Конфликтите в българското общество.”, С., 1997, 88–120.
 6. Войската и гражданските власти 1878-1912 г. – В: Модерна България. Сборник. С., 1999, 63–85.
 7. Die Armee im öffentlichen Raum Bulgariens 1878-1912. – In: Harald Heppner, Roumiana Preshlenova (Hrsg). Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, 131–144.
 8. Възникване на Солунския фронт. – В: Иронията на историка. Професор Милчо Лалков. С., 2004, 132–147.
 9. Професионалният конспиратор Дамян Велчев. – В: Български държавници. 1944–1989. С., 2005, 22–36. Същото - В: Български държавници 1944–1989. С., 2009, 23–38.
 10. Руската концепция за българската армия след Освобождението. – Минало, 2005, №3, 57–61.
 11. Армията срещу селяните?! Събитията от 1900 г. – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на професор Любомир Огнянов. С., 2006, 172–187.
 12. Княз Александър І и битката му с руските генерали. – История, 2008, № 5-6, 63–84.
 13. Княз Александър І, армията и Русия. 1879-1885. – В: Третото Българско Царство. 1879-1946. Научна конференция. София, 12 май 2009 г. Сборник доклади С., 2009, 18–29.
 14. Българските възгледи за същността и предназначението на войската. (От Освобождението до Първата световна война). – Военноисторически сборник, № 1, 2009, 22–24 .
 15. Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката. – Военноисторически сборник, 2013, № 3, 115–133. Същото – В: Годишник на Регионалния исторически музей Пазарджик. Том четвърти. Пазарджик, 2013, 118–136.
 16. Търновската конституция и вътрешната сигурност. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. С., 2014, 175–183.
 17. Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? (събитията в България от септември-октомври 1918 г.). – Минало, № 1, 2015, 52–72.
 18. Армията и невъзможното вътрешно умиротворение (от примирието през 1918 г. до изборите през 1919 г.). – История, № 3, 2015, 276–298.
 19. Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.). – Македонски преглед, № 3, 2015, 63–80.
 20. Посегателствата върху правата и свободите на българските граждани в навечерието на Първата световна война. – В: България – Унгария. Политика, история, култура през ХІХ – ХХІ век. С., 2015, 55–70 .

Научна редакция:

 1. Историческа редакция и бележки към книгата на К. Бозвелиев “Моите спомени”. С., 1993. Съавт.: Л. Гошева.
 2. Историческа редакция и бележки към книгата на д-р А. Москов “Спомени”. Т. I, С., 1997.
 3. Научна редакция на „История без полюси. 44 работни листи за активни дейности на учениците в часа по история”. С., 2009.

Съставителство:

 1. Войната такава, каквато беше. България в Първата балканска война 1912-1913 г. С., 2012.

Учебници и учебни помагала:

 1. Учебно помагало по история на България за зрелостници и кандидат-студенти. С., 2002, 351–372, 383–419. Съавт.: А. Николов, М. Делев, А. Иванов.
 2. История и цивилизация за 11 клас. Профилирана подготовка. С., 2002. Съавт.: А. Николов, М. Делев, А. Иванов.
 3. История. 9/12 клас. Справочник. Съкратено изложение на учебния материал. С., 2006, 201–273. Съавт.: Б. Гаврилов, К. Грозев, Г. Якимов.
 4. История и цивилизация за 6 клас. Азбуки-Просвета. С., 2007, 64–143. Съавт.: Р. Кушева, Г. Якимов, М. Груев,