Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Любомир Кръстев - Нова обща история

   

Приемно време:

вторник 08:00-10:00;

четвъртък 13:00-15:00 в каб. 29

 

Телефон: (02) 9308/ 231

E-mail: lckrustev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. Цар Освободитер 15
1504 София

20150708_155446

 

Биографични данни:

 • 2007 г. - средно образование ЧАГ „Иван Апостолов“
 • 2011 г. - бакалавър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2013 г. - магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политка XVI-XXI в.“
 • 2014-2017 г. - хоноруван асистент към катедра „Нова и съвременна история“
 • 2017 г. - доктор по история, тема на дисертация: „Наполеон Бонапарт в британското обществено мнение, 1796-1815 г.“
 • 2017 г. - главен асистент към катедра „Нова и съвременна история“

Специализации:

 • 2010-2011 г. - специализация по „Нова история“ в катедра „Нова и съвременна история“
 • 2015 г. - Лондон и Оксфорд, докторантска изследователска стипендия.

Членство в научни организации:

 • Член на RHS (Royal Historical Society of Great Britain)

Научни интереси:

История на международните отношения през XIX в.; война и дипломация в модерната епоха; Първа Френска империя; История на Великобритания XVII-XIX в. Близкоизточен конфликт.

Избрани публикации:

Статии:

 1. „Наполеон Бонапарт в британската преса“ – В: сп. История, 4, 2011.
 2. Съст. „Студентски разработки“. Университетско издателство „Св. Климент Охриски“. С. 2013.
 3. „Влиянието на Континенталната блокада върху британската икономика, 1806-1814 г.“ - сб. „Кюстендилски четения“, 2013 г., под печат.
 4. „Британското обществено мнение и мирните преговори между Лондон и Париж през 1806 г.“ - сб. „Кюстендилски четения“, 2014 г., под печат.
 5. Британските радикали срещу държавната доктрина на Уилям Пит-младши, 1799-1815 г.- сб. „Държавната идея в модерната епоха“, 2016 г., под печат.
 6. „Napoleon, British Public Opinion, and the Abolition of the Slave Trade.“ - In: Slavery. Past, Present and Future, Oxford, 2016.
 7. „Коварното свидетелство на Мери Ан Кларк и аферата с Йоркския херцог през 1809 г.“ В: сп. История, XXIV, кн. 4. 2016.
 8. „Между „Суданската машина“ и „Ефективният реформатор“. Назначаването на британски държавен секретар по войната през август 1914 г.“ В: сб. „Първата световна война век по-късно.“ С., 2016 г.