Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Йоанна Бенчева – Средновековна балканска история

   

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 25 А

 

Телефон: (02) 9308/ 378

E-mail: jbencheva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Joanna_Bencheva

Биографични данни

 • 1989 г. завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ“.
 • 1995 г. – магистър по история от СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация: „История на Византия и балканските народи“, втора специалност – Културология
 • 1999 г. магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“
 • От 1995 г. досега асистент по средновековна балканска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2018 г. доктор по история
Специализации:
 • 2001 – стипендия на фондация Александър фон Хумболд, Кьолнски университет, научен ръководител проф. Петер Шрайнер
Членство в научни организации:
Научни интереси:
 • Средновековна история на Югоизточна Европа, Света гора, данъци, всекидневие
Проекти:
 • Балканскияг град през погледа на западните пътешественици през ХІ– ХV в. Типологизация на Западното мислене – 2010 г.
 • Мултикултурното пространство на балканския град в прехода от средновековие към модерност – 2011 г.

Избрани публикации

 1. Naval Trade of Mt Athos Monasteries in the Middle Ages, Etudes Balkaniques, 1999, 1-2, с.49-51
 2. редактор на Атлас „Световна история“,т.1 – От древността до Френската революция, Летера, Пловдив, 1999
 3. Стопанството на манастира „Зограф“ през ХIII-ХIV в. по данни от данъчните описи, Балкански щрихи в европейското минало, София, 2001, с. 36-44
 4. Pacta Conventa – съхраняването на една държава, „Държавността в историята“, София, 2001, с.189-192
 5. „Даровете на балканските владетели за атонските манастири през XIV век – политика или православие?“, В: Иронията на историка,Сборник в памет на проф. М. Лалков, София, 2004
 6. Света гора през ХV век – поглед отвън, Civitas divino-humana, Сборник в чест на проф. Г. Бакалов , София, 2004
 7. Какво ще бъде времето? (Метеорологичните прогнози през Средновековието), В: ТАНГРА, Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София, 2006, с. 727-732
 8. Герои и героизъм през Средновековието. Поглед към Византия и Балканите, В: Известия на българското историческо дружество, т. 40, 2008, с. 263-267
 9. «Κριτόβουλος Ίμβριος », Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople,vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11951 (in Greek)= “Критувул Имбриотски“, 2008, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople, vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10962 (in Bulgarian)
 10. Морската търговия по Балканското крайбрежие през средновековието – такси и ограничения, В: MEDIAEVALIA. списание за средновековна история, археология и култура . ISSN: 1314-2755, специално издание – Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров, София, 2011, с. 58-73