Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Ивана Николова – съвременна история

   

Приемно време:

понеделник 14.00-16.00

вторник 14.00-16.00 в каб. 30

 

Телефон: (02) 9308/ 366

E-mail: ivanan@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

ivananikolova_pic

 

Биографични данни:

 • Родена в гр. София
 • 2009 г. – средно образование, Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, София
 • 2013 г. – бакалавър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализация: Нова история.
 • 2015 г. – магистър по история в магистърска програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI – XXI в.“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дипломна работа: „Образът на Съветския съюз в Съединените щати, 1934 – 1945 г.“
 • 2016 – 2022 г. – редовен докторант към Катедра „Нова и съвременна история“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертацията: „Социалната държава в САЩ (1945 – 1953 г.). Политически и обществени нагласи“.
 • от 2022 г. – административен секретар на Университетския център за управление на качеството към СУ „Св. Климент Охридски“.
 • от 2022 г. – главен асистент по Съвременна обща история към Катедра „Нова и съвременна история“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Членство в научни организации:

Проекти:
 • Зависимост и независимост в Латинска Америка и света, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски – 2018 г.
 • Развитие на изследванията по история, политика и култура на Латинска Америка в България, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски – 2017 г.
 • Отношенията на страните от Източния блок с Латинска Америка през Студената война, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски – 2016 г.
Научни интереси:

История на Съединените американски щати; външна политика на Съединените американски щати; международни отношения; Студената война; американо-съветски отношения; социално-икономическа история; история на ЛГБТ+ движението.

Избрани публикации:

Монографии:

 • Социалната политика в САЩ, 1945 – 1953 г. Политически и обществени нагласи. София: ДиоМира, 2022.

Студии:

 • Ролята на „китайската карта“ в съветско-американските отношения: американската перспектива, 1969 – 1972 г. // История, кн. 2, 2018, с. 143-168.
 • „Печалната загуба“: отношението на Съединените щати към управлението на Салвадор Алиенде, 1970–1973 г. В: Източна Европа и Латинска Америка. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 189-216.

Статии:

 • Съдбата на здравната реформа в Съединените щати през 40-те години на ХХ в. // История, кн. 4, 2022, с. 428-441.
 • Развитие на федералното трудово законодателство в САЩ през 30-те и 40-те години на XX в. В: Сборник с доклади от научна конференция “100 години УНСС - 100 години право в УНСС”, Т. I. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 334-346.
 • Край на дипломатическия анахронизъм – установяване на дипломатически отношения между САЩ и СССР и дейността на Уилям Булит. В: С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 83-95.
 • 1968 – най-турболентната година в американската история. В: 1968 – Годината, която промени света. София: Авангард Прима, 2018, с. 73-91.
 • Краят на изолационизма или външната политика на Съединените щати в първите години след Втората световна война: революция или еволюция. В: Историята – между революцията и еволюцията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 186-198.
 • Пречките пред либералните реформи в САЩ след 1945 г. В: Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 226-245.
 • Неутрални в действията, но не и в мислите – американското участие във Втората световна война преди Пърл Харбър. Във: Втората световна война: 70 години по-късно. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 117-128.
 • Формирането на американската военновременна политика към Съветския съюз, юни – октомври 1941 г. В: Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Шеста студентска научна конференция във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Т. 3. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, с. 284-300.
 • Спасител за Антантата или на себе си? Влизането на Съединените щати в Първата световна война. В: Първата световна война: Век по-късно, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 68-77.
 • Жертви или съучастници – поглед върху германската колективна памет след Втората световна война. В: Постмодерните предизвикателства: Сборник доклади от Национална студентска етноложка конференция – Гьолечица, 2014 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 147-156.
 • Anglo-German Relations in the Late XIX and Early XX c. // Carnival – Journal of the International Students of History Association, Vol. XVI, 2014, pp. 129-145.