Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / COVID19

   

Заповеди, съобщения и важна информация във връзка с ограничаване на опасността от разпространението COVID-19 (коронавирус)

covid-19 virus

 

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед РД- 19- 343/ 16.09.2020 г. на г-н Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и воден от убеждението, че здравето и образованието са гаранция за пълноценен живот, даващ възможност за личностна и обществена изява, обявявам следните условия за провеждане на занятията през зимния семестър на академичната 2020/2021 година във всички специалности на Геолого-географски факултет:

присъствено обучение за студентите от 1-ви курс (лекции, лабораторни и практически занимания)

и

присъствено обучение и присъствено в електронна среда обучение - чрез системата Мудъл на СУ, за студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс бакалаври и магистри. Разрешавам, посоченият смесен вариант на обучение да бъде изпълнен в съотношение 50:50 (лекции/упражнения) по преценка на преподавателя.

Обучението да се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Носенето на предпазни средства е задължително в общите помещения на Университета и в аудиториите.

 

Декан на ГГФ
доц. д-р Климент Найденов