Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Органи на управление / Факултетен съвет

   
Правомощия на факултетния съвет:
1. приема вътрешни актове на факултета;
2. приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване
   от Академическия съвет;
3. приема учебни програми по преподаваните дисциплини;
. . .

 

Председател
Проф. дфзн Георги Райновски

Членове
акад. проф. дфзн Николай Витанов
чл. кор. проф. дфзн Александър Драйшу
проф. дфзн Асен Пашов
проф. дфзн Мирослав Абрашев
проф. дфзн Виктор Иванов
доц. дфзн Петър Иванов
доц. д-р Цветелина Паунска
доц. д-р Владимир Божилов
доц. д-р Венелин Кожухаров
доц. д-р Станимир Колев
доц. д-р Пейчо Петков
доц. д-р Снежана Йорданова
доц д-р Борислав Павлов
доц. д-р Галин Гюлчев
доц. д-р Гичка Цуцуманова
доц. д-р Страхил Георгиев
доц. д-р Гергана Герова
доц. д-р Живко Кисьовски
доц. д-р Калин Стайков
доц. д-р Калин Гладнишки
доц. д-р Красимир Митев
доц. д-р Мариян Богомилов
доц. д-р Христо Илиев
доц. д-р Гергана Алексиева
гл. ас. д-р Мая Жекова
гл. ас. д-р Гошо Гоев
гл. ас. д-р Диана Кочева
докторант Деница Стоева
студент Христа Иванова
студент Наталия Докторова
студент Георги Стоев

 

Протоколи от заседанията, 2008-2020 г. (достъп с парола)